Meetkabel 435 Mhz

Op analoge wijze werd een kabel voor 70 cM gemaakt.
Bij Fo=435 MHZ is een electrische halve golf = 0.34482 M.
Een halve golf in RG58/CU is dan 0.66 x 0.34482 – 0.227586 M. Ik had nog een stuk van exact 4.49 M.
Om een kabel van H+/- 4.5 M te maken neem je dus een aantal halve golven.
Voor 20 is hij te kort. Voor 19 halve golven heb je 4.324134 M nodig. Nu is 4.324134 M RG58/CU (Vf=0,66) een kwartgolf voor: [(300:4) x 0,66] : 4,324134 = 11.4473 MHz.
De kabel werd gemaakt op 4.32 M .Langs een zijde een BNC aangezet. Dan meten met de MFJ.
Met kortgesloten eindjes is Zmax tussen 10.99 en 11.3 MHz,(iets te laag). Er werden maxima gevonden bij 33.59 en 78.64 MHz.
X=0bij 135,47MHz.

Bemerking:
Mocht ik de kabel knippen op 18 of 21 halve golven,(deelbaar door 3) dan kon hij zowel voor 2M als 70cM gebniikt worden. Immers:145×3=435.
Dus, geknipt op 18 halve golven.= 4.096548 M of 4.1 M. Meting bij kortsluiting: Z=max tussen 11.61 en 11.95 MHz.
Met maxima bij F= 35.5

 • Bij 66.9 MHz is Rs=0 en Xs= 34
 • Bij 130.5 MHz is Rs=491 en Xs = 0
 • Bij 167 MHz is Rs=6 en Xs =0

Resonantie werd gemeten.bij 11.95 MHz.(Xs=0) Er werd nog 1 cM afgeknipt. Nu is Freq=ll.97MHz Nog een cM er af geeft Freq = 12.01 MHz.

Enkele losse metingen:

 • F = 131.65 MHz — R=430 en X=0
 • F = 143.50 MHz – R=6 en X=3
 • F = 167.80 MHz — R= 6 en X=0

Andere metingen:

 • Return-loss en reflectiecoefficient:R1 < 0.5 dB en refl > 0.93
 • Bij F = 10.885 MHz is R1 = 0 dB en refl = 1
 • Impedantie en fase: Max en 0° bij 12 MHz.

Metingen met open einde met 2 BNC’s:

 • Xs – 0 tussen 11.75 en 12 MHz.
 • Rs=0 bij 36.09 MHz.
 • Xs = 0 bij 132 MHz.
 • Rs = MAX(zeer scheip) bij 167 MHz.