Metingen op kabelstuk

Metingen op het kabelstuk.
Eerst werd gemeten met open uiteinde.

Metingen met MFJ-analyser MFJ-269
Advanced 1/resonantie

 • Vanaf 1,8 MHz naar 4,3 MHz blijft Rs ongeveer “nul” en Xs stijgt opeenvolgend tot 63
 • Komende bij 10,12 MHz wordt Xs=0 en de SWR> 31 Rsblijft+/-0
 • Bij 10,25 MHz wordt Xs=1  SWR =27 (open kwart golf)
 • Bij 20,6 MHz is Rs gestegen tot 672 Ohm,en Xs tot 1075 ohm. (open halve golf). Dit zou in feite moeten oneindig zijn,maar er zijn verliezen in de kabel!!!
 • Bij stijgende frequentie zakt de impedantie weer snel.

Mijn lijn is dus voor 10,25 MHz een kwart golf (open = kortsluiting)
Voor 20,5 MHz is ze een halve golf (open = isolator,oneindig in theorie)


Controle:

10,25 MHz = 29,2 Meter     >>>>  1/4golf is 7,31 Meter (ik heb 7,2 m)

20,50 MHz = 14,63 Meter   >>>>  2/4 golf is 7,31 M

31,00 MHz = 9,67 Meter     >>>>  3/4 golf is 7,26 M

BESLUIT:

 • Of de factor 0,66 is niet erg exact,
 • Of de kabel is ouder, lengte niet 100% correct of de connectors spelen een rol.
 • Of het meetapparaat is ook niet 100% correct.

MAAR DE METINGEN ZIJN WEL REPRESENTATIEF.

 

Metingen met kortgesloten einde.

Is de sluiting echter wel perfect? Waarschijnlijk ook niet 100 %.

 • Vanaf 1,7 naar 4 MHz stijgt Xs verder
 • Tussen 10,09 en 10,37 MHz zijn Rs en Xs ZEER hoog. Zi streeft naar oneindig! 10,23 MHz is het gemiddelde. Dat is op 29,3 Meter. Een kwart golf is dus:7.31 M.
 • Bij 20,7 MHz is Rs en Xs gelijk aan 1 ohm.d.w.z. een kortsluiting.(wel verlies!) Dat is 14,5 M. golflengte, dus het stuk is EEN HALVE GOLF.(7,25 M) Hier is dus Zi=Zo. En vermits het einde is kortgesloten,…..
 • Bij 30,8 MHz is Xs terug MAXMUM. Dat is bij 9,74 M golflengte. DRIE kwart golven = 7,3 M.
 • Bij 41,2 MHz:is Xs terug MINIMUM. d;w;z; kortsluiting! De golflengte is dan:7,28 M. Dus L= 2 halve golven of één volledige golf. KORT aan uitgang = KORT aan ingang!

BESLUIT:
De gewenste 7 halve golven vallen bij V=1 (100%) op 7 X 1,03 = 7,21 Meter.

In de kabel is dat 0,66 X 7,21 = 4,75 Meter.

Dan moet Zin = Z out bij een niet kortgesloten kabel en bij kortgesloten kabel.

Dat zagen we bij de meting op 20,7 en 41,2 MHz.

We verwachten dat dan ook op 145.600 MHz.

Bij meting vinden we een minimum bij 145,100 MHz met kortsluiting op het einde en een maximum bij 145,400 MHz. Merk op dat bij openen/kortsluiten de frequentie van de MFJ licht verschuift.Het is geen “echt” standaard meetapparaat.

Bij gebruik op 2 Meter zal het stuk dus 7 halve golven benaderen. De ZENDER (of de MFJ) zal dus de ECHTE antenne-impedantie zien