Metingen op lijnen

Lijnstukken

Enkele waarheden:

 • Een kortgesloten kwart golfstuk vormt een perfecte isolator. Zin = oneindig
 • Een open kwart golfstuk ziet aan de ingang een “kortsluiting” Zin=0
 • Bij een halve golfstuk ziet men aan de ingang hetzelfde als aan de uitgang.

We spreken dan telkens over de complexe impedantie ttz:Rs en Xs, resistentie en reactantie.
Deze reactantie kan capacïtief of inductief zijn.(-j of +j)
Zo zal een lijnstuk korter dan 1/4 golflengte zich ook als volgt gedragen.

 • Met kortgesloten einde is het INDUCTIEF
 • Met open einde is het CAPACITIEF

Dat herhaalt zich bij “een geheel aantal” golfstukken.

 • een oneven aantal kwartgolven is als één kwartgolfstuk. (l of meer)
 • een even aantal kwartgolven is gelijk aan een geheel aantal HALVE golven.(l,2,3,„)

Men zal dus steeds trachten om een antenne te voeden via een EVEN aantal kwartgolven of dus een geheel aantal HALVE golven. Dan ziet de zender direct de echte antenne-impedantie. In feite speelt de impedantie van de lijn(coax) dan geen enkele rol. Dat is natuurlijk niet te verwezenlijken bij “meerband-antennes met één voedingslijn” tenzij de golflengtes zich in de gepaste verhouding bevinden.

Bvb: 40m lijn =

 • 1 halve golf voor 80m
 • 2 halve golven voor 40m
 • 4 halve golven voor 20m
 • 8 halve golven voor 10m.

Wanneer de antenne-impedantie dan voor al die banden correct is ziet de zender steeds de correcte impedantie.Maar meestal is dat niet zo.
Ik wou een “meetlijn” maken voor 2m-antennes (HB9CV e.d.)
Voor RG58-CU geeft men als V (velocity-factor) de waarde van 0.66 aan. (In een dielectricum gaan de golven niet aan 300000 Km/s maar trager).

Voor de meeste kabels met PU-dielectricum geldt:0,66. Er zijn echter kabels met”schuim”-isolatie of “airspaced”-isolatie. Die hebben een V die hoger is, van 0,73 tot 0,8.  Ik wilde ongeveer 5 meter lengte hebben.
Voor 145.600 MHz is de elektrische lengte van een halve golf: (300:2): 145,6 = 1,03 meter. Ik gebruikte kabel RG 58 CU. Volgens tabellen is V=0,66. De fysische lengte van een halve golf is dan: 0,66 maal 1.03 meter =0,6798m. We nemen 0,68m als afgeronde waarde. Zeven halve golven is dan: 4,76 Meter. Ik maakte dus een kabel met BNC-connectors inbegrepen van L= 4.76m.
Let wel:de elektrische lengte is dan: 7,212m. (7 maal 1.03m)
Mijn kabel is dus ZEVEN HALVE GOLVEN LANG voor 145,6 MHz.