Veur wa dienen al die knoppekes ?

Was een vraag gesteld door Eddy ON6HE , toen hij mij zijn Philips oscilloscoop liet zien op de workshop jl. Eigenlijk kan die vraag opengetrokken worden naar alle andere standaard meettoestellen die we meestal liggen hebben in de shack .
Waarom gebruiken we een DMM ? Wat is bv de True RMS meting ? Op wat moeten we letten bij de aanschaf? Kan een griddipper op méér dan één manier gebruikt worden enz …

Daarom de open vraag : Wie wil wat eens vertellen over (één of meer )van deze toestellen op een workshop? Het is niet de bedoeling dat we achteraf een oordeel vellen over de spreker , het is de bedoeling dat we er met zijn allen iets van opsteken .Elk toestel kan ook bv door iemand anders besproken worden , niet iedereen kent alles !
Dus ook mensen die dit op de blog lezen en niet direct iets met WLD of de workshop mogen zich aanmelden via bv email.

ON4AOL , Luc