Het HB9CV Syndroom

Het koste Eddy, On5JK enkele slapeloze nachten om de waarheid achter de werking van een HB9CV antenne te ontdekken.
Eddy plaatste zijn bevindingen op papier, Franco, ON4AUB zorgde voor de samenvoeging van de documentjes en ikzelf, paste de lay-out wat aan en poste het op onze WLD blog. Op de onderstaande link is zijn relaas te lezen. Zeker de moeite waard.
Dit document, wordt zeker vervolgd door ombouw van onze 70 cm antennetjes en de Field Strenght metingen die samen in overleg met Dirk, ON6DK zullen plaats vinden. Wij kijken al uit naar de resultaten.

Ook André ON4AVZ bouwde een twee meter HB9CV. André toetste de antenne richting karakteristieken met de zelfgebouwde veldsterkte meter (zie ons Eerste WLD bouwproject “Homebrew challenge) Hij plaatste zijn gegevens in een tabelletje en Luc, ON4AOL zorgde voor de grafische weergave. Opgelet dit gebaseerd op de lineare meting en lezing van André. Correcter zou de logaritmische weergave zijn. Daarvoor was het voldoende om de veldsterkte meter als relatieve meter te gebruiken. Een schakelbare verzwakker , regelbaar in stapjes van 1, 2, 4, 8 dB in front van onze veldsterkte meter kon eenvoudige de klus klaren. Wij geven toch de weergave van de moment opname van André weer. Een pracht voorbeeld dat er heel wat leeft onder de WLD leden.

Doe zo verder gasten. Congrats.

PDF document van Eddy, ON5JK.

PDF document van André, ON4AVZ