Workshop 19 feb : verslagje

Het was weer een gezellig samenkomen met de pakweg 15 aanwezigen !
Guido ( ON6RL ) gaf met moderne middelen ( beamer) een overzicht en uitleg over “wat voor dienen die knoppekes op mijne scoop” en had een ” distributie” voorzien waardoor de meegebrachte scoops direct een meetsignaal ter beschikking hadden . De novices konden daarmee in de praktijk omzetten wat ze zojuist gezien hadden . De basis hebben ze dus te pakken en er werd al een vervolg gevraagd op deze meetcursus . Fine business Guido !

Documenten ON6RL over de oscilloscoop. Deel 1, Deel 2.

Daarna kwam Dirk ( ON6DK ) met een voorstel voor een antenne die we zouden kunnen gebruiken in ons ARDF projekt . De pro’s en con’s werden vurig besproken en er werd afgesproken ze eerst in de praktijk te testen en te vergelijken met andere systemen vooraleer we beslissen welke weerhouden wordt . Ook uitleg over de ferrietspullen die verdeeld werden en hoe we de datasheet erover konden terugvinden .
Eddy ( ON5JK) gaf een demonstratie over het meten van zijn zelfinductie van zijn nieuwe SAQ antenne . De metingen werden herhaald door andere OM’s die hun eigen L/C meter hadden meegebracht ( dankzij melding via ” agenda” ???) en kwamen tot dezelfde FOUTIEVE waarde . De waarde gemeten door een Marconi L-meter zat dicht tegen de waarheid . Waarom we met de L/C meter ( Kent ?) slecht meten hopen we uit te kunnen klaren . Mensen die iets willen aan bijdragen ( waarom meten we fout ?) graag jullie input naar ON5JK . Dit wordt zeker vervolgd ….
Er is ook nog een oproep voor medegebruikers van N1MM die problemen ondervinden om te connecteren met ON6WL . Graag een berichtje naar ON3VVA ( Valentijn )

Tijdens de workshop werd er gediscussieerd over welke combinatie van spoel en condensator de beste Q geeft .Is dit nu véél L en weinig C of is het omgekeerd ?
Ik stel graag deze vraag via deze blog om deze discussie verder te zetten . Geef jullie idee via deze weg . Denk niet ” ik durf daar niets over te zeggen “. Doe het gewoon , niemand zal U uitlachen . We gaan er hopelijk meer over leren en dat komt iedereen ten goede .
Wie durft de eerste stok in het hoenderhok werpen ?

Ten slotte wil ik zelf nog een oproep doen voor hardware/software medewerkers voor onze UBA challenge ARDF . Dit kan gedeeltelijk doorgaan afzijdig van de workshop om deze niet teveel te belasten .Beta-testers , soldeerder , ontwikkelaars , printontwerpers , microcontrollerbestuurder , graag aanmelden bij

ON4AOL , Luc