Het Balmoral project

Deze lege sigarenkistjes wacht op bouwers van een simpele kristalontvanger ,werkend op de middengolf .Dit wordt dan ook een workshopproject waar we deze winter en lente mee gaan bezig houden .
De bedoeling is om de basistechnieken van radio-ontvangst in de praktijk te brengen .Op de workshop gaan we onderzoeken hoe we te werk moeten gaan om de “beste” componenten te maken of te selecteren .

Wat moeten we doen om bijvoorbeeld een spoel te maken met een goeie Q? Is het gelijk welke afstemcondensator ik kan gebruiken . Welke combinatie van deze twee kunnen we gebruiken enz ..

Er wordt een kleine wedstrijd aan verbonden om met zo min mogelijke componenten , het beste resultaat te bekomen .

Eén en ander moet nog wel in een kader gegoten worden die de criteria bepaalt aan wat het bouwontwerp moet voldoen.

We gaan alvast de bovenstaande kistjes gebruiken . Het is aan U om dit tot een werkend geheel om te toveren .

Ik hoop volgende workshop al het één en het ander  van de criteria te kunnen  uitleggen .

De geïnteresseerden kunnen al eens snuffelen op het internet

pa2ohh
Back to the future  (Link werkt niet meer)
crystal-radio
Dave’s homemade radio
crystalradio.net
educypedia (Link werkt niet meer)

Oh ja ! Nog een tip . Bouw niet direct alles  in het sigarenkistje maar test eerst uw probeersels uit op een gewone houten plank . U krijgt maar één kistje !
Zo , U kunt dus nu al starten !

Welke stations te horen zijn op de middengolf kunt U terug vinden op

Euro-African Medium Wave Guide

Luc , ON4AOL