Workshop van 18 november

Op onze workshopavond was er weer veel animo .
We hebben enkele ferrietstaven gewikkeld met de nodige windingen voor de ARDF-kit en ook werd de start-stop schakeling ( zie vorig verhaal) van theorie naar praktijk omgezet .Dit werkt nu ook tot volle tevredenheid.

Dankzij de oproep waren er de nodige meettoestellen voorzien en ook de spijs en drank was aanwezig .
De foto’s spreken voor zichzelf !

Verder zijn er nog meettechnieken getoond om de resonantie te bepalen met een scoop en generator alsook de bepaling van de bandbreedte van die kring door de -3dB punten op te zoeken .
Guido , ON6RL heeft ook kunnen vaststellen dat kaarsvet op de windingen geen invloed gaf op de Q-faktor met zijn Q-meter .

Met de VNWA van Luk, ON4BB werd de resonantie vastgesteld. Bij een  spoel in parallel met een 27 pF werd de Real Z gemeten op zijn resonantie punt. De marker geeft het centrum van de curve aan. Hier dus 3.580 Mhz. Prachtig nietwaar. Goed werk Eddy.
De gemeten real Z (S11 parameter)  is hier van ondergeschikt belang en is afhankelijk van de koppelingsgraad tussen de inkoppellink  ( 2 toeren op een diameter van 20 mm) en spoel op de ferrietstaaf.

Luc , ON4AOL