De dubieuze verkortingsfaktor van coax RG58 ( e. a ?)

Als ge de boeken opendoet en veel software bekijkt wordt de RG 58 C/U PE altijd voorzien van een verkortingsfaktor van 0.66.

Ik heb daar problemen mee. Ik was op een zoek naar een stuk voor 2 m en een halve golflengte lang .

Als je dit uitrekent kom je op 68 cm , verkortingsfaktor meegerekend .

Ik kan U nu al vertellen dat ik daar véél problemen met had. Ook met de miniVNA meting .Dé reden waarschijnlijk dat mijn 2 meter antenne niet is afgeraakt.

Wordt vervolgt met metingen en foto’s als ik nog eens tijd heb.

De echte lengte die ik met de miniVNA heb gemeten is niet 68 cm maar wel ongeveer 59 cm, wat toch een groot verschil is.

Nu heb ik van mijn andere antenne ( cushcraft) de straler afgenomen die met een zelfde halve golf aangestuurd wordt en de lengte eens opgemeten . Precies ook 59 cm ( is wel coax RG213) maar dit bevestigt toch mijn meting .

 

De eerste foto is de coax afgeknipt op de berekende lengte van 68 cm . Ik kom hier uit op ca 125MHz , veel te lang dus.

De tweede foto is op ca 59 cm en ik zit nog net niet op 2 m.

 

De meetmethode hier is met de miniVNA op transmissie mode , dit gaat gemakkelijker dan op reflectie.

De in – en uitgang van de analyzer zijn met elkaar verbonden met een T-stuk ertussen .

Op dit T-stuk koppel ik de ” coax onder test”  in met afgesloten uiteinde .Zo vorm je een zuigkring op de gewenste frequentie wat de dip ook laat zien.

24 okt 2015  Zonhoven

Nog een paar opmerkingen voor ik het vergeet! Als ik het massaknooppunt dat ontstaat aan de samenkomst van de loop met de coax verbindt met de massa van de wisselfilter ( waarvan alle oorspronkelijke componenten verwijdert zijn ) en die dienst doet als verbindingsstuk naar de buisjes toe ,verloopt ook de dip in frequentie . dus massa is niet altijd massa !

 

Foto’s : de laatste drie zijn van de halve golf van Cushcraft. De miniVNA meting , de lengte ervan en de aansluiting aan de dipool .

 

De rest van de metingen en de conclusie als die er komt, is voor  later .

8 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
on5jk
8 years ago

Luc hoe heb je dat gemeten allemaal?
“In free air” ? Of op de werkbank, horizontaal / haaks / vertikaal? Enz.
Ooit maakte ik een soort “eenheidsdipool” voor metingen in the field, voor WLD.(HB9CV)
Als ik die nu hier (binnen) nameet (met de eenvoudige MFJ)dan kom ik tot verrassende vaststellingen. Zowel qua resonantie als impedantie. Draai er eens mee in het rond, verwijder u of ga dichterbij.
Een wereld van verschil.
De lengte is 1,01m. Resonantie verschuift van 146 tot 137 MHz.
Meten op een stok, hoog genoeg !!
300 /2,02 geeft theoretisch 148,5 MHz in free air.
Eddy

on5jk
Reply to  on4aol
8 years ago

Ik nam een stukje RG-058 met twee BNC connectors,dat ik toevallig heb. De lengte is 50,6 cm connectors incluis.
Een adapter N/BNC is nodig voor de MFJ-269.
Dit tussenstuk is +/- 1,5 cm. Samen dus 52,1 cm.
De lengte van dat tussenstuk tot tegen de behuizing van de MFJ is 2,3 cm.De connector van MFJ zelf, steekt 11 mm buiten de doos.
Ik deed een “open” meting voor de Impedantie :R en X.
Deze gaf het volgende resultaat:
R=0 Ohm en X=5.
Om X op minimum te regelen is het moeilijk met de MFJ.
Men bekomt geen “0” maar wel “5” als minimum.
Ook de juiste freq. moet ge “interpoleren”.
Waarde X=5 geldt voor frequenties tussen 94,5 en 96,4 MHz.
Het gemiddelde daarvan is 95,45 MHz.
Dat geeft een golflengte van 300:95,45= 3,14m.
Met de velocityfactor van 0,66 wordt dat 2,074 meter.
Een kwartgolf daarvan is dus 0,5185 m of 51,9 cm afgerond.
Komt dat niet in de buurt van 52,1 cm?
Ik deed een tweede meting, in de stand “resonantie” .
Daarbij bekwam ik X=4 (min) tussen 90,5 en 93,0 MHz.
Deze is afwijkend van de eerste meting.
Dit resultaat geeft via dezelfde berekening:
Gemiddeld 91,75 MHz. of 3,27 M golflengte.
Een kwartgolf is dus (3,27 x 0,66):4 = 53,9 cm.
Het gemiddelde van die twee metingen is 52,9 cm of afgerond: 53 cm.
Als ik nu meet van de top van de vrije BNC tot tegen het huis van de MFJ, meet ik exact: 53 cm.
Ik denk dat de wetten der elektronica dus wel ongeveer kloppen zeker?
Eddy ON5JK

on5jk
Reply to  on4aol
8 years ago

Dat was origineel ook mijn bedoeling, maar helaas, mijn MFJ-269 gaat max tot 170 MHz, en dat is te weinig. (95 x 2=190).
Ik zal de test eens doen op een langer stuk.
Eddy ON5JK

on5jk
Reply to  on4aol
8 years ago

Ik nam een stuk dat van het eind van 1 connector (BNC) tot tegen de behuizing van de MFJ exact 102 cm meet.
Impedantiemeting geeft R=0 en X=1 bij 48,02 MHz.
Golflengte dus (300:48,02)X 0,66 = 4,123 m.
Een kwartgolf is dus 1,03 meter.
(Vrij dichtbij, een MFJ is geen labo-instrument).
Voor een halve golf zoeken we naar de hoogste impedantie.
MFJ meet daar niet meer, maar geeft aan Z>1500.
Dat is tussen 94,27 en95,10 MHz.
Ik neem weer het gemiddelde, 94,685 MHz.
Golflengte dus (300:94,685) X 0,66 = 2,091 m.
Een halve golf is dus 1,045 m.
Hier zit dus wel een klein verschil op van 2 cm.
Maar zoals gezegd, MFJ is een “Field”-toestel, dat benaderend meet.
Eddy ON5JK

ON6DK
ON6DK
8 years ago

Sorry voor de laattijdige comentaar, maar ik kreeg geen “toegang” vooraleer ON4BAM terug was. (HI).
Ik had hier toevallig een stuk RG223/U (dat is idem van RG58 maar met stijve centergeleider) 50 Ohm SUHNER met adaptor NmSMAf en Rosenberger Short SMAf. Gemeten met de vouwmeter exact 68 cm.
Met de Antenna Impedance Meter AIM4170 : DTF : 0,6798 m (HI) VF : 0,66 Z : 49,74 Ohm .
Gemeten in Reflection Mode S11(Shorted): Rs = 0,8 Ohm Xs = 0,006 Ohm. Halve Golf op 146,089 MHz.
Ik denk dat dit in Reflection Mode met jouw miniVNA nauwkeuriger zou zijn dan in Transmission Mode met dat T-stuk,hoor.