Gedrag Traps voor 40 meter van ON5JE

Ik wou wel eens weten hoe een trap gemaakt volgens het principe beschreven in CQ/QSO , zich zou gedragen buiten en in de antenne.

Hoe kon het gedrag van een trap buiten en binnen een antenne worden vastgesteld?

  1. Berekening van de trap. Daarvoor kunt u het programma “Coxial Trap design”van VE6YP gebruiken. U vindt dit wel ergens op het net.   http://www.cqham.ru/coaxtrap.htm    Dit programma laat u toe om het aantal wikkelingen volgens het coaxkabel type te berekenen. Er is een handige help functie die u leidt door de berekening.
  2. Na de berekening voor een spoel resonant op 7.300 Mhz gaf het programma de volgende waarden. L= 3.32 µH en C=143.01 pF. Daarmee aan de slag.
  3. Vervolgens werden de waarden gebruikt om de theoretische resonantie te berekenen via een ander programma RFsim.  Dit is een simulatie programma die toelaat heel wat op RF te berekenen. Hier heel eenvoudig gaat het op een parallelkring. Wat wij moeten verwachten is een hoge impedantie op de resonantie frequentie met daaraan verbonden een zeer hoge Q-factor. Zeker weten waar ligt nu de theoretische resonantie van deze parallelkring. Het programma is echter summier in zijn berekeningen van S21 en S11, maar laat toe zijn berekeningspunten en waarden daaraan verbonden,  te exporteren in een s2p formaat. Een VNWA laat toe deze gegevens te importeren.

 

 

1 Comment
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
on4aol
5 years ago

Mmmm mooie vraag . Hoe stel ik vast hoe de parallelkring zich gedraagt in en buiten ( ?) de antenne .
Voor de vuist weg zou je theoretisch met een stroomsnuffelaar ( stroomprobe ) voorbij de kring en op de resonantiefrequentie een duidelijk daling van de HF stroom moeten vaststellen . Want eigenlijk moet je parallelkring de ” overschot” van de draadantenne isoleren van de het werkende gedeelte ( dit dus tussen voedingspunt en kring) . Indien je wel nog ” veel” stroom meet werkt je kring niet goed .
Let wel op dat je zelf en de snuffelaar invloed zal hebben op je meting , dus zo los mogelijk koppelen .