Meetresultaten ARDF ontvangers

Eerst en vooral werden de ontvangers in het veld gecontroleerd hoever  een fox-o-ring zendertje nog juist hoorbaar was .

Hier werden al verschillen vastgesteld .Sommige  stonden  dubbel zover van de vos als andere …..

Daarna is er een poging gedaan om enkel vosjes ( eigenlijk maar twee) te onderzoeken . Het beoogde doel om simultaan af te regelen liep hopeloos in het honderd.

Het vosje van ON7JK ,wat minder gevoelig was op straat , is eerst open gedaan . De afregelprocedure werd min of meer gevolgd . We stelden vast dat de MF wel erg scherp was voor een keramisch filter , dit waren waarden waar een xtal filter jaloers op zou zijn . Na wat over en weer meten  en nog meer overleg onderling tussen de “operatoren” zijn we tot de conclusie gekomen dat onze meting niet representatief was en wel om de reden dat bij de meting met uitgehaalde IC de afsluitweerstanden voor de filters niet in onze meetopstelling nog aanwezig waren Hierdoor maakten  we een grote meetfout . Eenmaal dit opgelost vielen de waarden terug naar de normale waarden . De laatste correcte meting bij on4aub gaf een -3dB punt bandbreedte op van ca 2.7kHz. De insertion loss ( verzwakking in doorlaat) was zoals verwacht , ongeveer – 6dB .

Bij zowel  on7jk als on4aub werd wel vastgesteld dat de resonantiefreq van de ferrietstaaf niet in de lage 80m band viel maar lager zaten . Bij Franco ca 3300Khz en bij Jacky zelfs achteraan de 2800 kHz; Om uit te sluiten of we hierwel de juiste meetmethode hebben, gebruikt ( maw , wat is de ingangscapaciteit van de TCA440 ? zie verder)

Dit heb ik opgesnord op de website van  PA0HRX zelf ( auteur van de ontvanger) Hierbij de link https://www.qsl.net/pa3fdc/tech/hrx80/

U kunt daar de pdf downloaden van de TCA440

Enkele screenshots daaruit

Blokschema:

 

tca440Blok

Image 1 of 1

Middenfrequent:

De if inputimpedance  is 3 kOhm parallel met een cap can 3 pF ( notatie 3||3 ). Ik vermoed dat dit pin 12 is.

Nu is het zo dat het SFT460 filter weinig hits oplevert op Google , maar soortgelijke filters die tussen 420 en 470 kHz zitten , hebben een impedantie van 3 kOhm.

Dus de imp van het ic komt overeen met het filter . Ik denk dat dit OK is.

Op pin 15 ( de ingang van ons filter) is in dit ontwerp afgesloten met een R van 3,3 kOhm dus dat is ook goed .

Nog eens ter info , deze weerstand loopt wel naar de + V maar staat op HF gebied aan de massa via de ontkoppelcondensator(en) zoals C24 en C14 . Deze moeten dan ook aanwezig zijn !

 

Op pin 7 hebben we echter een uitgangs imp. van 200kOhm ( voor bv een topaansluiting aan een MF spoel , zoals getekend in het blokschema). Bij ons is dat echter een filter . Dit filter wordt dan ook goed afgesloten aan de ingang door onze R15 van 3,3kOhm. rest ons nog de vraag of dit filter op de uitgang ook geen afsluitweerstand moet krijgen ?

 

tca440IF

Image 1 of 1

HF ingang :

De ingangscapaciteit , gebalanceerd , is 4,5 kOhm || met 1,5 pF .

Dit laatste is wel heel weinig en we moeten dus goed opletten dat we de probe op x10 zetten om zo weinig mogelijk lastcapaciteit bij het meten toe te voegen .

Misschien kunnen we best bij de meting nog een héél klein cap. in serie met ons probe zetten . De amp. wordt dan wel kleiner maar het gaat hier niet over exacte meting maar het hoogste punt zoeken bij welke resonantie.

 

tca440MF

Image 1 of 1

Zal wel vervolgd worden zekers ?

 

 

 

2 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
on5jk
on5jk
4 years ago

Ik heb nog een ander aspect gezien bij de vossengeweertjes. Het is zo, dat men de ingangskring (ferriet-antenne) niet afstemt op de “te ontvangen” frequentie.
De frequentiekeuze gebeurt door de lokale oscillator te veranderen.Daardoor zal er steeds een andere “ingangsfreq.” door de MF-resonatoren passeren.Bij mijn eigen HRX80 gaat de afstemschaal van <3.5 tot >3.6 MHz. Meer dan 100 KHz. dus.
Ik heb eens gemeten op een andere ferriet-kring die wel een afstemming heeft.
Het is in feite een afgestemde antenne gevolgd door een breedband versterker.
Bij deze antenne werd via een MFJ een signaal gezet, zodat de achter geschakelde FT-1000 juist S9 aangaf op de centrale frequentie. Daarna werd de MFJ en de FT-1000 geregeld naar lagere en hogere frequenties. De ferriet-afstemming bleef onaangeroerd. Hier zijn de resultaten:
Op 3520 KHz.: -12 dB of S7.
Op 3625 KHZ.: S9.
Op 3700 KHz.: -12 dB of S7.
De gevoeligheid neemt dus nagenoeg af met 12 dB per 100 KHz.(Hoger of lager)
De -3dB punten zijn op die manier moeilijk te bepalen, daarom deze regeling naar S7 t.o.v. S9. Het is dus evident, dat onze geweertjes niet dezelfde gevoeligheid hebben over het ganse afstembereik van de BFO.
De antennekring wordt dus best geregeld op de centrale frequentie.
Wat iedereen wel weet of zou moeten weten natuurlijk.

on7jk
on7jk
4 years ago

Wat houd dit nu allemaal in voor mijn vossengeweer?
Wat staat er mij te doen want op pin 8 van de ic heb ik geen massa.