OR18WLD

Op 25 oktober 2019 viert prinses Elisabeth haar achttiende verjaardag. Bij haar geboorte in 2001 mochten Belgische zendamateurs hun prefix naar OQ wijzigen.


De UBA HF-commissie heeft het plan opgevat om een event rond de 18de verjaardag van onze kroonprinses op te zetten.
De UBA heeft daartoe het BIPT gevraagd of ons de mogelijkheid wordt geboden om de clubcalls van de deelnemende secties tussen 25 oktober en 25 december van dit jaar te wijzigen naar OR18xyz waarbij xyz de afkorting van de respectievelijke sectie is
(voorbeelden: OR18BDX, ON18MCL, ON18CRD, enz.).
Wat de overige initiatieven terzake zijn zal je volgende maand vernemen tijdens UBA Horizon.
Met het BIPT werd overeengekomen dat enkel die clubstations waarvoor de UBA een collectieve aanvraag zal indienen hun roepteken naar OR18xyz zullen kunnen wijzigen. Net
als bij de OT70xyz (70ste UBA verjaardag) zullen – mits het voldoen aan welbepaalde voorwaarden – de OR18xyz clubcalls ook van bij individuele clubleden thuis in de lucht kunnen worden gebracht.

Namens de UBA HF commissie dank ik je alvast hartelijk voor de toegezegde deelname van je sectie aan het aankomende OR18 evenement. Achter de schermen werken de diverse leden van de raad van bestuur en de HF commissie om de radioamateur activiteiten rond de 18de verjaardag van prinses Elisabeth in goede banen te leiden.

Zoals je allicht intussen hebt vernomen heeft het BIPT ingestemd met ons verzoek om alle zendamateurs in ons land de mogelijkheid te geven de OR i.p.v. de normale ON prefix te gebruiken tijdens de periode van 25/10 tot 25/12.

Inmiddels werden ook alle aanvragen voor de OR18 clubroeptekens door het BIPT in behandeling genomen; de UBA penningmeester is momenteel druk in de weer alle daaraan verbonden BIPT facturen te betalen. De afrekening naar de secties toe zal na afloop van de activiteit gebeuren.

In totaal zullen 36 verschillende OR18 roeptekens in de lucht zijn. Aangezien enkele secties evenwel tijdens de activiteitsperiode reeds een andere special event call bij het BIPT hadden aangevraagd zullen drie OR18 roeptekens helaas niet de gehele twee maanden actief zijn. Naast deze calls zal ook OR0YAL (lees O Royal) geactiveerd worden.

Momenteel wordt ook de laatste hand gelegd aan het reglement voor meerdere awards die de UBA zal uitgeven. We wachten nog steeds op een reactie van het koninklijk paleis dat we om enkele foto’s van de prinses hebben verzocht. Hopelijk ontvangen we snel een positieve reactie en kunnen we het ontvangen materiaal gebruiken voor de layout van de diploma’s en ter beschikking stellen van de secties die er voor het ontwerp van hun OR18 QSL gebruik wensen van te maken.

Nam je sectie destijds deel aan het OT70 gebeuren dan herinner je je allicht nog dat we destijds gebruik maakten van een speciale website. Dankzij de bereidwillige hulp van Yentel, ON3YH, zal zulke website ook voor het OR18 evenement worden opgezet. Via de toegezonden code zal je immers de log van je OR18 station kunnen uploaden. Het is van groot belang dat dit zeer regelmatig gebeurd (liefst dagelijks of minstens om de paar dagen). Enkel op die manier zullen de gewerkte stations in staat zijn de logs te checken en nagaan of ze voor een award in aanmerking komen. De diploma’s zullen ook nu weer geheel automatisch kunnen worden gedownloaded. Graag wil ik nogmaals benadrukken dat het succes van onze activiteit niet enkel van het aantal gemaakte verbindingen maar ook van een zeer frequente upload van de diverse OR18 logs afhangt!

Doen dus 😉

Tijdens Horizon hopen we het reglement voor het speciale diploma te kunnen voorstellen. Denk er ook aan dat de UBA een trofee voorziet voor de sectie die met haar OR18 roepteken het hoogste aantal verbinding maakt.

Deelnemende secties: AAA, BDX, BXE, DST, ERA, GTM, HCC, KTK, LGE, LUS, LVN, MCL, MLB, NBT, NOK, NOL, ONZ, OSA, OSB, OST, PHI, RAT, RSX, SNW, TLS, TRA, TRC, TWS, WLD, WRA, WTO en ZTM.

OR18UBA en OR18DIG en OR0YAL (lees O royal )

Webpagina van het event: https://or0yal.uba.be

Puntentelling voor het HRH PRINCESS ELISABETH 18TH BIRTHDAY AWARD

Een herdenkingsdiploma zal via de website op elektronische manier beschikbaar zijn in vier categorieën:

•Brons voor 30 punten

• Zilver voor 50 punten

•Goud voor 70 punten

• Platina voor 110 punten

De puntenverdeling gebeurt op basis van QSOs op de verschillende banden waarbij elk OR18xyz op de eerst gewerkte band 2 punten telt en op elke bijkomende band 1 punt. Hetzelfde geldt voor verbindingen met OR0YAL (voorbeeld: OR18UBA op 80 en 40 + OR0YAL op 30 + OR18TWS op 160, 80, 17 en 2 = in totaal 10 punten)

De Raad van het BIPT staat het aan elke houder van een Belgische roepnaam, radioamateurs en radioclubs, toe om de prefix “OR” te gebruiken in plaats van de standaardprefix “ON”, en dat tijdens de periode van 25 oktober 2019 tot en met 25 december 2019.

Besluit BIPT in pdf hier