OR18WLD update

Het OR18/OR0YAL event is meer dan halverwege. Tijd om een stand van zaken.Met 225.000+ gelogde verbindingen kunnen we, zeker gelet op de propagatie, van een flink succes spreken. De leden van de HF commissie en de raad van bestuur wensen alle operatoren te feliciteren met het geleverde werk en wenst iedereen nog veel plezier tijdens de weken van activiteit die ons nog te wachten staan.

Via het centrale e-mail adres bereiken ons haast dagelijks mails van QSO partners die allerlei vragen stellen omtrent de upload van de logs, de verbetering van eventuele fout genoteerde calls, enz. De HF Manager probeert hieraan steeds een gepast gevolg te geven. Mogen we jullie allen alvast verzoeken om ook tijdens de komende maand in te zetten op een zeer frequente upload van de OR18 logs?

Het is allicht niemand ontgaan dat de uiteindelijke puntentelling voor de vier diploma’s er wat anders uitziet dan oorspronkelijk aangekondigd. Het systeem van de score berekening is intussen bij iedereen bekend. Het is simpel: men hoeft zich er geenszins om te bekommeren want de webpagina doet de berekening in ieders plaats.

Een aantal Belgische zendamateurs meldt moeilijkheden om de OR18 stations te werken op de diverse HF-banden. Het idee om een doorgedreven activiteitsmoment op 80m te plannen werd geopperd. De HF commissie doet dan ook een warme oproep aan alle OR18 stations om op de zondagen 15 én 22 december op 80m in alle gangbare modes actief te zijn. Als iedereen de activiteit gedurende deze twee zondagen op de 80m band toespitst dan slagen er heel wat UBA leden er beslist in een aantal extra punten in de wacht te slepen. Zondag 15 en 22 december… geven jullie het door aan de diverse operatoren? Wij publiceren eerstdaags alvast een aankondiging hierover op de website.

 Intussen heeft het overgrote deel van de OR18 stations de kaap van 2.000 QSOs overschreden. De raad van bestuur besliste eerder dat zij de BIPT gerelateerde kosten voor het papierwerk dan op zich zou nemen. Mogen we alvast de secties die met hun OR18 callsign een beetje achterop hinken qua QSO aantallen vragen om in de spurt naar de finish alsnog een tandje bij te steken?

QSL Kaarten, een wat heikel thema. Onze PR Manager Freddy, ON3FDS, heeft tijd noch moeite gespaard om bij het koninklijk paleis aan te dringen op een aantal foto’s die we konden gebruiken. Helaas stond het paleis enkel toe dat het fotomateriaal dat we uiteindelijk mochten ontvangen uitsluitend voor een herinnerings QSL kaart mag worden gebruikt en niet voor de diverse diploma’s die we via de website aanbieden. Ook Max, ON5UR, heeft de nodige stappen gezet en vandaag zijn we dan ook blij te kunnen aankondigen dat hij de deelnemende OR18 stations verscheidene kwaliteitsvolle ontwerpen aanbiedt.

 Oorspronkelijk hadden we vooropgesteld dat de deelnemende secties zelf zouden instaan voor de kost van het drukken en de verzending van hun QSL kaarten. Allicht klinkt er bij het lezen van wat nu volgt een zucht van opluchting bij tal van secties.

De UBA heeft beslist om vier verschillende ontwerpen door ON5UR te laten drukken. Telkens zal het gaan om een QSL kaart waarop een tiental verschillende OR18 roeptekens zullen worden gedrukt. Het spreekt voor zich dat deze bestelling pas op het eind van de activiteitsperiode zullen worden besteld. Pas dan hebben we voldoende zicht op het benodigd aantal exemplaren.

Bovendien heeft de UBA besloten om de financiële last gekoppeld aan het drukken van deze kaarten volledig op zich te nemen. Op deze manier zijn we er tevens zeker van dat het gebruikte fotomateriaal voldoet aan de richtlijnen van het Koninklijk Paleis. Deze kaarten werden hen immers ter goedkeuring voorgelegd.
Bovenop het financiële plaatje zal de HF commissie instaan voor het verzenden van de QSL kaarten via het bureau, m.a.w. de secties hoeven zich hier niet om te bekommeren!

Het spreekt voor zich dat de UBA geen ondersteuning biedt voor secties die geen gebruik wensen te maken van dit systeem en op eigen houtje QSL kaarten wensen te laten drukken.

 We wensen alle deelnemers nog heel veel plezier en pileups! Vergeet de 80m activiteitszondagen niet.