WLD communicatie tools

Onze sectie WLD beschikt over een aantal transparante communicatie tools. Deze zijn beschikbaar voor elk WLD lid mits het uitvoeren van de nodige stappen hieronder in het kort beschreven.

  • Onze website on6wl.be , U zeker alom bekend. Deze is vrij toegankelijk en vormt het uithangbord van onze sectie. Hierop vindt u de algemene informatie over onze sectie, informatie over onze ledenvergaderingen, workshops , UBA mededelingen, BIPT nieuws enz. Om deze algemene informatie te lezen hoeft u niet in te loggen en heeft u ook geen paswoord nodig. Lees nog even voor alle duidelijkheid het geposte bericht “Registreren en inloggen op on6wl.be” door, onderaan de website, alvorens u zich registreert. U kunt toegang aanvragen via het “register menu. Wij gebruiken manuele registratie om misbruikt te voorkomen. Opgelet geen toegang indien u een VPN verbinding gebruikt.
  • Het WLD forum. Dit is beschikbaar voor iedereen met een paswoord. Dit forum omvat een aantal Topics, waarin u kunt posten. Iedere WLD lid kan hierin posten. U kunt zich abonneren op een topic, waarna u een bericht krijgt indien er een reactie is van een ander WLD lid op uw post. Inloggen is de boodschap. De toegang tot het forum is via de tab bovenaan de website menu balk.
  • De workshopblog. Deze was vroeger een gescheiden blog los van de WLD website. Alle beschikbare data van de vroegere workshopblog werd oordeelkundig overgezet naar de nieuwe workshopblog door onze webmaster ON4BAM. Om hierin te posten moeten u over een toelating speciale beschikken en over de nodige kennis beschikken. Een aantal WLD leden hebben toegang tot deze workshopblog om erop te schrijven. Hiervoor wordt hetzelfde paswoord gebruikt om in te loggen als de WLD website, maar u krijgt dan verder wat extra te zien na het inloggen waarmee u verder kunt tot het posten op de workshopblog. Los van interessante artikels, worden hier de afgewerkte workshopprojecten geplaatst.
  • Onze mailinglijst groups.io. Einde 2019 werd het einde van onze bestaande yahoo lijst. Daarom werd gezocht en beslist om een nieuwe lijst op te zetten. Deze nieuwe lijst staat totaal los van onze website, forum en workshopblog. Bij het overzetten werd gevraagd u aan te melden via deze lijst. U kunt dit te doen via het inschrijfmenu, links op onze website “WLD mailinglist”. Vul uw email adres in en druk op “subscribe”. Actueel omvat onze WLD main group “WLD.groups.io” , twee extra subgroepen, workshop en vintage. Indien u wenst deel te nemen aan deze activiteiten in de beide subgroepen , dient u zich daarin ook te abonneren. U doet via uw groups.io account, ga naar WLD.groups.io onder “My groups”, selecteer in de menu “Subgroups” en doe uw aanvraag voor deelname aan de subgroup. Daar staat te lezen “Subgroups You Can Join” (indien u nog niet bent opgenomen in deze subgroup. Ook dit is manuele registratie, dus kan even tijd vragen.
  • Onze WLD nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief, die één maal per maand wordt doorgestuurd naar uw e-mailadres, is een samenvattingen van de gepubliceerde inhoud van de afgelopen maand. Dit zowel op de web als de workshopblog. Om de volledige inhoud van het bericht te lezen dient u te klikken op de hoofding van het gepubliceerde artikel in uw email programma. U wordt dan vervolgens doorverwezen naar onze website, waar het volledige artikel kunt na lezen. Ook hier voor is een gescheiden registratie voor noodzakelijk. Ga naar links onderaan op onze website “Newsletter”, vul uw email adres in en klik op “subscribe”
  • WLD Chatbox: link onderaan staat een chatbox. Laat toe om korte berichten (max 35 karakters) te posten naar alle ingelogde WLD web site gebruikers.(zonder dat ingelogd bent ziet u de chatbox niet staan. Om een bericht te versturen , vul uw bericht in en druk op “Submit”
  • Lukt het u niet om één van de boven beschreven onderdelen te activeren, contacteer dan onze webmaster ON4BAM Maurice of Luk ON4BB. Wij willen u zeker verder helpen.