FD CW – VHF/6 meter

Beste medewerker,

Gelet op de COVD-19 besmettingen informeert de IARU Region 1 dat zij de telegrafie velddag die normaliter tijdens het eerste weekend van de maand juni zouden plaatsvinden niet zal organiseren.

De IARU wenst ook te benadrukken dat zij, zelfs indien het door de overheid van een bepaald land niet verboden zou zijn, deelname aan contesten in multi operator verband ten stelligste te ontmoedigt.

De UBA ziet zich derhalve genoodzaakt haar leden te informeren dat zij in navolging van dit besluit op haar beurt geen telegrafie velddag en geen V/U/SHF-velddag in juni zal organiseren. Velddagen zijn groepsactiviteiten en zelfs indien de overheid tegen die tijd minder beperkingen zou opleggen, acht de UBA het onverantwoord onze leden aan onnodige risico’s bloot te stellen.

Wat de velddag van september betreft werd nog geen beslissing genomen. Wij volgen de situatie nauwgezet op.

Voor meer informatie betreffende de Corona virus: https://www.info-coronavirus.be/nl/

Best 73,

Egbert – ON4CAS & Stefan – ON6TI
HF Manager & VHF Manager

WLD is ingeschreven voor zowel het CW gedeelte als het 6 meter/VHF gedeelte.

Kandidaten operatoren kunnen zich aan melden bij Jacky ON7JK.