Verkiezingen 2020

Update: Lees melding op het forum

Gaan dit jaar door voor onze sectie op vrijdag 10 april 2020 om 20.00, Dries 70 – 9112 SINAAI.

  • Kiezen voor uw sectie voorzitter: kandidaat ON4BB
  • Kiezen voor een nieuwe district Manager (DM): ON6HI is kandidaat.
  • Meerdere UBA raad van bestuurders. Er zijn drie mandaten beschikbaar. De uittredende bestuurders zijn: Egbert Hertsen, ON4CAS, Stefan Dombrowski, ON6TI en Rik Strobbe, ON7YD.
  • Informatie volgt na publicatie in CQ/QSO.
  • Voorwaarden voor het indienen van een kandidatuur van bestuurder : Effectieve leden, in orde met hun bijdrage, minstens 18 jaar oud en die een UBA-anciënniteit hebben van het laatste voorafgaande sociale jaar kunnen hun kandidatuur indienen. Men moet dus minstens lid zijn sinds 1 januari 2018. Uittredende bestuurders moeten ook een nieuwe kandidatuur indienen. Ieder kandidaat zal een curriculum vitae toevoegen met zijn leeftijd, zijn professionele activiteiten en een korte motivatie voor zijn kandidaatstelling.
  • Voorwaarde voor provinciaal voorzitter (DM) : Effectieve of toetredende  leden, in orde met hun bijdrage en minstens 18 jaar oud kunnen hun kandidatuur stellen als provinciale voorzitter.
  • Voorwaarden voor sectievoorzitter (CM) : Effectieve leden, in orde met hun bijdrage en minstens 18 jaar oud kunnen hun kandidatuur stellen als sectievoorzitter van de sectie waar ze minstens één jaar aan verbonden zijn.
  • Algemene voorwaarden: De kandidaten moeten een motivatiebrief (maximaal 300 woorden) opmaken met volgende gegevens: naam, voornaam, geboortedatum, roepnaam en taalrol. Uittredende bestuurders, provinciale voorzitters en sectievoorzitters zijn herverkiesbaar.De functie van bestuurder, provinciale voorzitters en sectievoorzitters zijn niet verenigbaar. Men kan slechts één mandaat uitoefenen. De raad van bestuur kan slechts één afwijking toestaan.Deze functies zijn eveneens onverenigbaar met de uitoefening van om het even welke leidinggevende functie in een andere Belgische of regionale vereniging van radioamateurs actief in België. Op aanvraag van de kandidaat kan de raad van bestuur uitzonderingen toestaan. De kandidaturen zijn voor 31 december per mail te bezorgen aan de voorzitter, secretaris of district manager.
  • Wie zich kandidaat wil stellen voor één van de boven functies, gelieve uw CM te contacteren.
  • Mocht je verhinderd zijn, stem dan aub per volmacht (zie het strookje in een volgende CQ-QSO)