SAQ Grimeton Transmission op 5 juli 2020

De jaarlijkse uitzending op Alexanderson Day met de Alexanderson Alternator op VLF 17,2 kHz met de roepnaam SAQ vindt plaats op zondag 5 juli 2020.

Twee uitzendingen zijn als volgt gepland:

1. Opstarten en afstemmen om 10:30 (08:30 UTC) met een verzending van een bericht om 11:00 (09:00 UTC).
2. Opstarten en afstemmen om 13:30 (11:30 UTC) met een verzending van een bericht om 14:00 (12:00 UTC)
Bekijk beide uitzendevenementen live op ons YouTube-kanaal.

QSL-rapporten aan SAQ (alstublieft geen e-mails) worden vriendelijk ontvangen via:

– Ontvangst meldingsformulier
– of via: SM office
– of rechtstreeks per post naar:
Alexander Vereniging
Radiostationen
Grimeton 72
SE-432 98 GRIMETON
ZWEDEN

Het amateurradiostation met de oproep ‘SK6SAQ’ wordt QRV op de volgende frequenties:

– 7.035 kHz CW of
– 14,035 kHz CW of
– 3.755 kHz SSB

QSL-rapporten aan SK6SAQ worden vriendelijk ontvangen via:

– E-mail naar
– of via: SM office
– of direct per post (zie adres hierboven)

Meestal zijn er twee stations in de ether.
Vanwege de Corona-pandemie zullen er geen bezoekers van het radiostation zijn en zullen er geen bezoekersactiviteiten zijn. In plaats daarvan kunt u beide uitzendevenementen live bekijken op het YouTube-kanaal.
De vereniging zal proberen de twee uitzendingen naar de wereld uit te voeren vanuit de oude Alexanderson-alternator SAQ met een minimale bezetting.
Werelderfgoed Grimeton Radiostation en The Alexander Association

Zie grimeton.org of alexander voor meer informatie

Info ‘Het CW’tje’