Corona richtlijnen

In verband met de nieuwe strenge maatregelen die van kracht zijn om de corona pandemie in te dijken, vragen leden aan UBA vzw welke richtlijnen ze moeten naleven.

Om alle discussies en misverstanden uit te sluiten verwijzen wij naar het Ministerieel Besluit dat op 01.11.2020 van kracht werd . Dan komt men op het Belgisch Staatsblad terecht en kan men de taal kiezen en het Ministerieel Besluit dat vooraan staat raadplegen.

Informatie en antwoorden op standaardvragen vindt u eveneens op www.info-coronavirus.be. Voor specifieke vragen en uitleg kunt u bellen naar het gratis nummer 0800 14689.