Openbare consultatie rond de EMC-richtlijn (EMCD/2014/30/EU)

Alle UBA-leden worden uitgenodigd om deel te nemen aan een openbare bevraging rond EMC-storingen, een erg belangrijk onderwerp voor onze hobby.

De EMC-richtlijn (elektromagnetische compatibiliteit) heeft als doel de beïnvloeding van elektrische toestellen, machines en gereedschappen te beperken tot aanvaardbare niveaus zodat de goede werking van deze toestellen gegarandeerd blijft. Hiervoor worden een aantal normen ontwikkeld door gespecialiseerde organisaties. Deze normen worden op hun beurt bekrachtigd via de EMC-richtlijn. Alle apparatuur zoals hierboven gedefinieerd moet voldoen aan de EMC-richtlijn.

De voortdurende toename van de zgn. man-made-noise bewijst dat de EMC-richtlijn in de afgelopen 20 jaar heel weinig invloed heeft gehad. De problematiek rond zonnepanelen, geschakelde voedingen, diverse PLC-apparatuur en misschien binnenkort de draadloze laad apparatuur bewijst dat het van kwaad naar erger gaat en treft ook de radioamateurs. De markt toezichthouder, nl. BIPT Dienst Apparatuur heeft handen tekort om efficiënt op te treden en sommige producten te weren. Het is in vele gevallen dweilen met de kraan open.

Sinds vorig jaar is de EU bezig met een nieuwe herziening van de EMC-richtlijn. Er werd een raadpleging (consultatie) opgezet voor de verschillende belangenorganisaties. Ook de IARU (International Amateur Radio Union) heeft als belanghebbende organisatie aan deze raadpleging deelgenomen. Nu is het de beurt aan de EU-burger om zijn mening te geven over de werking van de EMC-richtlijn 2014/30/EU. Hiermee kunnen o.a. de radioamateurs aangeven dat er ruimte is voor verbetering van de EMC-richtlijn.

De EMC-richtlijn is van belang voor alle EU-burgers. Denk maar aan de problemen rond de ontvangst van Wifi-signalen door de zonnepanelen van de buren of de slechte ontvangst van DAB+, problemen met de garagedeur, de afstandsbediening van de auto, enz… Iedereen kan de vragenlijst van de EU invullen.

Hoe kan je zelf reageren?

Ga naar de website van de EU op de volgende URL:

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/11868-Electromagnetic-compatibility-evaluation-of-the-EU-rules/public-consultation

Kies de juiste taal (vb. Nederlands). Er wordt eerst gevraagd om jezelf te identificeren via een e-mailadres. Indien je door het systeem herkend wordt (oa via een gmail account), kan je gewoon verder. Lukt dat niet moet je een nieuwe account aanmaken. Je krijgt wat uitleg rond het nut van de EMC-richtlijn. Dan volgen nog 19 vragen. Nadat je de vragenlijst hebt ingediend kan je een kopij bekomen in PDF-formaat of je kan het formulier gewoon afdrukken. Let op: de openbare consultatie loopt af op 29 januari 2021.

Waarom zou je reageren?

Het is van belang dat we als radioamateurgemeenschap een krachtig signaal geven naar de EU toe. Radioamateurs maken immers intens gebruik van verschillende delen van het radiospectrum en zijn vaak op zoek naar zeer zwakke signalen. Het is van belang dat het ruisniveau veroorzaakt door allerhande apparatuur zo laag mogelijk is.

Veel succes!

Meer info bij Alexander ON8JA (@uba.be) – EMC Manager

Bron: UBA .