ARCDXC

De leden van de International Amateur Radio Contest DX Club vieren de WMO-dag (Wereld Meteorologische Organisatie) op 23 maart.

De leden van de International Amateur Radio Contest DX Club (ARCDXC – United Nations) zullen actief zijn als C7A tijdens de maand maart en vieren op die manier de WMO-dag (Wereld Meteorologische Organisatie).
De WMO is een gespecialiseerd agentschap van de Verenigde Naties.
Het agentschap is de gezaghebbende stem van de Verenigde Naties over de toestand en het gedrag van de atmosfeer van de aarde, de interactie met de oceanen, het klimaat en de verdeling van watervoorraden.
  De World Meteorologische Organisatie telt 191 lidstaten (op 1 januari 2013).
De WMO bevordert de samenwerking bij het opzetten van netwerken voor het maken van meteorologische, klimatologische en geofysische waarnemingen, evenals de uitwisseling, verwerking en standaardisatie van gerelateerde gegevens en ondersteunt technologieoverdracht, opleiding en onderzoek.
Het agentschap bevordert evenzeer de samenwerking tussen de nationale meteorologische diensten van haar leden en bevordert de toepassing van meteorologie op openbare weerdiensten, landbouw, luchtvaart, scheepvaart, het milieu en watervraagstukken.

De leden van de International Amateur Radio Contest DX Club zullen actief zijn op de amateurbanden van 160 tot 6 meter inclusief 60/30/17/12 meter. En dit in CW, SSB alsook in digitale modes.

Kijk evenzeer of de International Amateur Radio Contest DX Club zal deelnemen aan de CQWW WPX SSB contest op 27 en 28 maart 2021.

De Wereld Meteorologische Organisatie (WMO), opgericht in 1950, is ontstaan ​​uit de Internationale Meteorologische Organisatie (IMO), opgericht in 1873.
De WMO werd in 1951 het gespecialiseerde agentschap van de Verenigde Naties voor meteorologie, operationele hydrologie en aanverwante geofysische wetenschappen.

Aangezien weer, klimaat en de waterkringlopen geen nationale grenzen kennen, is internationale samenwerking op wereldschaal essentieel voor de ontwikkeling van meteorologie.
De WMO biedt het kader voor dergelijke internationale samenwerking. Sinds de oprichting biedt de WMO een unieke en krachtige bijdrag aan de veiligheid en het welzijn van de mensheid.

Zo dragen Nationale Meteorologische en Hydrologische Diensten substantieel bij aan de bescherming van mensenlevens en eigendommen tegen natuurrampen, aan de bescherming van het milieu en aan het verbeteren van het economische en sociale welzijn van alle sectoren van de samenleving in gebieden zoals voedselzekerheid, watervoorraden en transport.

QSL Manager is UA3DX Nick Averyanov (via het bureau of direct).

Bron: OST CW’tje