Europese Commissie en IARU bespreken WPT

Op verzoek van de Europese Commissie heeft de IARU op ​​25 maart een ontmoeting gehad met vertegenwoordigers van de auto-industrie, normalisatie-instellingen en de Commissie om de huidige status te bespreken van de ontwikkeling van een emissienorm voor draadloze vermogensoverdracht (WPT) voor elektrische voertuigen (WPT -EV). Er vond een open gedachtewisseling plaats waarin de IARU de technische basis voor haar zorgen over ongewenste emissies van WPT-EV verduidelijkte.

De WPT-EV-ontwikkelaars presenteerden hun argumenten op basis van de door hen uitgevoerde tests. Na bespreking van de kwesties besloot de Commissie dat er overeenstemming moest worden bereikt over verdere gezamenlijke tests en vroeg CEN / CENELEC om dit mogelijk te maken. CENELEC is het Europese Comité voor elektrotechnische normalisatie. Het is verantwoordelijk voor de harmonisatie van elektrotechnische normen binnen de EU en de gehele Europese economische ruimte. De IARU bevestigde tevreden te zijn met de deelname en verwelkomde het initiatief en benadrukte dat de tests in een elektrisch stille omgeving moeten plaatsvinden.

Een andere bijeenkomst zal plaatsvinden zodra de relevante tests zijn voltooid om vooruitgang te boeken op weg naar een emissienorm. Ondanks de lopende discussies heeft de IARU duidelijk gemaakt dat er in de CEPT, CISPR en ITU over hetzelfde onderwerp wordt gewerkt. De IARU rapporteert hierover op haar website.

Bron: UBA