UBA bestaat 75 jaar – Speciale call

In 2022 zal het precies 75 jaar geleden zijn dat de UBA werd opgericht. De UBA HF-commissie, gesteund door de Raad van Bestuur, heeft het plan opgevat om n.a.v. deze verjaardag een bijzondere activiteit te organiseren.

Is het BIPT ons verzoek gunstig gestemd dan zal elk deelnemend UBA clubstation gedurende de maanden januari en februari ’22 een bijzonder roepteken toegewezen krijgen. Dit zou bestaan uit de prefix ON75 gevolgd door de drieletterige afkorting van de lokale afdeling (bijvoorbeeld ON75WLD).


Naar analogie met vorige events (UBA70, OR18, STAYHOME enz.) zal de UBA een herinneringsdiploma uitgeven. Bedoeling is dat individuele clubleden van thuis uit het “special event station” van hun gewest massaal in de lucht brengen op alle gebruikelijke frequentiebanden en in alle gangbare modi. Alle hieraan verbonden kosten (BIPT rechten, QSL kaarten, enz.) zullen door de UBA worden gedragen.

Een ON75 station mag vanop meerdere adressen tegelijkertijd in de lucht zijn in dien verstande dat het station op verschillende banden wordt geactiveerd. In klaartekst betekent dit bijvoorbeeld dat ON75xyz tegelijkertijd op 20m CW, 80m RTTY, 40m SSB, 2m FM en 30m CW vanop verschillende adressen actief zal zijn. Er wordt gevraagd om slechts één signaal per band in de lucht te brengen.
Om de activiteit in goede banen te leiden kan het aanmaken van een uurrooster goede dienst bewijzen. De UBA beveelt dit dan ook sterk aan. Hiervoor kan bijvoorbeeld een online spreadsheet van Google worden aangemaakt en gedeeld worden tussen de verschillende operatoren. ( WLD zal Club Log Live stream gebruiken wat direct overzicht geeft)

De aanvragen voor de bijzondere ON75xyz roeptekens met de diverse opstellingsadressen werden begin november overgemaakt aan het BIPT. In totaal zullen 64 verschillende roeptekens worden geactiveerd:
ON75AAA, ON75ACC, ON75ALT, ON75ARA, ON75AST, ON75ATH, ON75ATO, ON75BDX,
ON75BTS, ON75BXE, ON75CDZ, ON75CLR, ON75CRD, ON75DIG, ON75DST, ON75EKO, ON75GBN, ON75GBX, ON75GDV, ON75GNT, ON75GTM, ON75HCC, ON75IPR, ON75KSD, ON75KTK, ON75LGE, ON75LIR, ON75LLV, ON75LUS, ON75LVN, ON75MCL, ON75MLB, ON75MWV, ON75NBT, ON75NNV, ON75NOK, ON75NOL, ON75ODE, ON75ONZ, ON75ORA, ON75OSA, ON75OSB, ON75OST, ON75PHI, ON75RAF, ON75RAM, ON75RAT, ON75RCA, ON75RCN, ON75REM, ON75RST, ON75RSX, ON75SNW, ON75TLS, ON75TRA, ON75TRC, ON75TWS, ON75UBA, ON75WLD, ON75WRA, ON75WRC, ON75WTO, ON75YLC* en ON75ZTM.
*: ON75DIG = clubstation van de UBA Diplomavrienden DIG, ON75UBA = national UBA clubstation en ON75YLC = clubstation de de UBA YL club.

Het evenement zal lopen van 1 januari t.e.m. 28 februari 2022. Tijdens deze twee maanden is het de bedoeling dat elk van bovenvermelde ON75 stations een zo groot mogelijk aantal verbindingen maakt op de diverse HF, VHF en UHF banden en dit in alle gangbare modulatiemodi.
Elke operator, lid van de UBA en wonend op één van adressen waarvoor een aanvraag werd ingediend mag het ON75 station van zijn/haar sectie in de lucht brengen. Vanzelfsprekend dienen de houders van een basis of novice vergunning de bepalingen van zijn/haar vergunning in acht te nemen. Portabele activiteiten met een ON75 station zijn, tenzij de locatie in de originele aanvraag werd vermeld, niet toegestaan.
Met uitzondering van beide UBA DX Contesten (het laatste weekend van januari resp. februari) staat het BIPT niet toe dat ON75 stations aan contesten deelnemen. Alle ON75 stations worden dan ook van harte uitgenodigd aan beide UBA contesten deel te nemen (een apart klassement is voorzien).

De UBA heeft verschillende diploma’s aan het event gekoppeld. Zo gaan we awards aanbieden voor het contacteren van verschillende ON75 stations en gaan we ook certificaten uitgeven voor het behalen van punten door het werken van ON75 stations in verschillende band/mode slots.
Beide awardprogramma’s zullen beschikbaar zijn in diverse klassen. Wie in aanmerking komt, zal zijn/haar diploma gratis kunnen downloaden via de dienst hamlog.online waarmee we zullen samenwerken. De deelnemende ON75 stations dienen zich
hierom niet te bekommeren, ook deze taak zullen de medewerkers van de HF-commissie voor hun rekening nemen.
Het volledig awardreglement zal weldra worden bekendgemaakt.

Toegezegde WLD deelnemers:

  • Frank ON4AAC
  • Luk ON4BB
  • Luc ON4AOL, Oscar 100
  • ON5CT Dirk
  • ON4AUB Francois
  • ON7JK Jack
  • ON4BAM Maurice
  • ON5MDM Marcel

Er is Clublog Iivestream voor ON75WLD beschikbaar.

Tevens kunt u zoeken of u reeds in de log staat en indien zo op welke band. Go daarvoor naar de tab Logsearch op de kaart onderaan.Tevens onder tab (bovenaan de WLD web) ON75WLD logsearch staan de laatste 30 QSO’s en is de logsearch eveneens beschikbaar.

De kleuren tabel geeft de betekenis van de kleuren weer van de knoppen bovenaan per band en per mode. Lees hieronder ook de betekenis van de spotkleuren op de kaart.

More recent QSOs (especially ‘Green’) have a larger marker circle on the map. The smallest dots are for QSOs that are 24 hours+ old.