WCQ22 een terugblik.

Het was ergens eind september dat Luc, ON4AOL, met het idee kwam om een nieuwe winterchallenge te organiseren. In plaats van een bouw- en meetproject, zoals vorige editie was er het idee om er een quiz van te maken die over enkele weken zou lopen met een eindpunt rond eindejaar.

Er werd druk gebrainstormd en gezocht hoe we dit technisch konden verwezenlijken op de website waarbij we zo veel mogelijk konden automatiseren. Terwijl Luc nadacht over de vragen (thema radio in de breedste zin, voor iedereen haalbaar) werd er met plugins op de website getest. Al vlug hadden we een werkend systeem waar we oplossingen zochten voor de dingen die niet zoals verwacht liepen. We wouden namelijk elke week automatisch een vraag online laten komen en er voor zorgen dat deze niet te vroeg kon bekeken worden. Tevens moesten we maken dat, wie toegang had tot het admin deel van de website en meedeed aan de quiz, de vragen en antwoorden niet kon bekijken.

Uiteindelijk werd het systeem als volgt:

  • “quiz plugin” waar we de vraag in zetten en juiste antwoorden aanduiden + wat er na het antwoord (juist/fout) moet gebeuren.
  • Eenvoudige mailinglist plugin met adressen van de deelnemers die op ingestelde tijdstippen een mail met nieuwe URL stuurt.
  • Voor elke vraag een pagina met de content van de quiz automatisch publiceren (elke maandag om 00:01 uur).

Tot zo ver “achter de schermen”.

We zijn op 17 oktober begonnen met 14 deelnemers die allemaal doorgingen naar de tweede vraag. Die werd door velen als moeilijker ervaren want met een score van 85.33% telde deze vraag de meeste foute antwoorden. Helaas vielen die week twee kandidaten af en gingen we verder met 12. Op 14 november stapte er iemand nieuw in waarbij de vragen manueel werden doorgestuurd tot er gewoon kon gevolgd worden vanaf vraag 5.

Vraag 4 was de tweede moeilijkste met een score van 86.15% gevolgd door vraag 9 met 90.77%. Na deze vraag viel weer een kandidaat af en gingen we door met 12.

Dan nu het overzicht van de eerste tien vragen en de antwoorden zoals we ze hadden voorzien (klik op de vraag voor het antwoord):

Vraag 1
Het ISS stuurt regelmatig beelden door ,die lijn voor lijn worden ontvangen op een analoge wijze.
Hoe wordt deze mode genoemd ?  (We zoeken naar een afkorting van vier letters)

Antwoord: SSTV

Vraag 2
Ik heb nog een junkbox liggen met een onafgewerkt project. Deze bevat:
– een afgestemde kring
– een hoogohmige koptelefoon
– een weerstand en een condensator
Wat mankeert er nog om dit project af te werken tot een kristalontvanger , als ik deze aansluit op een draadantenne (één woord)?

Antwoord: diode

Vraag 3
We doen af en toe wel eens een vossenjacht . Soms een gewone , dan wel eens een fox-o-ring.
Maar wat is de algemeen bekende afkorting van een vossenjacht ?
We zoeken een afkorting van vier letters.

Antwoord: ARDF

Vraag 4
Ik ben met een collega zendamateur aan het testen .
Ik ontvang mijn tegenstatiion S6 op mijn gecalibreerde ontvanger.
Mijn tegenstation zegt dat zijn vermogen 10 Watts is .
Hij verhoogt zijn zendvermogen en komt nu S7 binnen bij mij .
Met hoeveel vermogen zendt mijn tegenstation nu uit ?
Geef enkel de cijfers

Antwoord: 40 – veertig

Vraag 5
Draadantennes worden meestal gevoed met een coaxkabel , al dan niet met een balun,.
Maar er is ook nog een andere manier om deze antenne te voeden , namelijk met een open lijn .
Hoe wordt zo’n open lijn met een populair Nederlandstalig woord ook nog genoemd (één woord) ?

Antwoord: kippenladder – kippeladder – ladderlijn

Vraag 6
Op 144,800 MHz is er in Europa een geluid te horen dat geen CW noch fonie is.
Het zijn een reeks toontjes .
Hoe noemen we deze mode .
Het is een vierletterige afkorting

Antwoord: APRS

Vraag 7
Wanneer we inr een samengestelde keten over weerstand praten is dit in feite enkel geldig bij een gelijkstroomketen .
Als we correct willen zijn in de wisselstroom dan spreken we niet over weerstand maar over iets anders.
Geef de correcte term voor een wisselstroomweerstand in een samengestelde keten waar zowel
weerstanden , condensatoren als spoelen kunnen aanwezig zijn  (één woord).

Antwoord: impedantie

Vraag 8
Een antenne vraagt dikwijls een impedantie-aanpassing om deze correct te voeden.
Soms is dit een balun maar er bestaan ook andere methodes die vooral bij yagi antennes te zien zijn.
Het is een kort stukje buis dat parallel met de straler aan één kant meeloopt en ook wel een verschuifbaar kortsluitstukje heeft.
Zo’n aanpassing wordt ook wel een match genoemd.
Hoe heet zó n match.

Antwoord: gamma – gamma match – gammamatch

Vraag 9
Hoe noemt men de term waarbij men een ongemoduleerde draaggolf ontvangt in enkelzijband of CW mode en dan de ontvanger zo verstemd dat de ontstane toon zover daalt in toonhoogte dat deze uiteindelijk naar 0 Hz zakt  (We zoeken een Engelse term).

Antwoord: zerobeat – zero beat – zero-beat

Vraag 10
Vroeger moesten we een 1750 Hz meesturen om een repeater te openen maar tegenwoordig is dat anders geregeld .
Nu moeten we een subtoon meesturen . Voor de Waasland repeater is dat 79,7 Hz .
Hoe noemen we deze nieuwe methode ? (We zoeken een vijfletterige Engelstalige afkorting).

antwoord: CTCSS

Tot zo ver deel 1. Later volgt ook een evaluatie van de finale die blijkbaar voor velen, onverwacht, een zware dobber was.