Gebruik van de ADIF velden in eQSL voor QO-100

Bij het uploaden van de log gegevens van ON75WLD naar eQSL, waren er tal van foute QSO gegevens die nooit als match werden aangenomen. Resultaat alle QSO werden geweigerd door onze tegenstations.

Dus maar even gaan uitpluizen hoe wij dan wel alle gegevens correct kunnen invoegen.

Belangrijk is dat de mode bij het manuele invoegen of aanpassen van QSO gegevens in eQSL de propagatie mode (prop MODE) te selecteren: satellite selecteren uit de invoeglijst

Vervolgens na het wegschrijven en het heropenen, duidt u de SAT NAME : QO-100 aan en voor SAT MODE: SX. De mode keuze staat voor Upload 13 cm en download 3 cm.

Nu als u de QSO’s automatisch wil uploaden via ADIF import , worden de drie volgende ADIF velden gebruikt.

Gebruikte velden:

Prob Mode: ADIF veld “PROP_MODE” en vervolgens: SAT

Satellite name als ADIF veld “SAT_NAME” en vervolgens : QO-100

Satellite mode als ADIF veld “SAT_MODE” en vervolgens: SX