Belgian SDR Meetup op 4 september 2020

UBA

In navolging van de eerste “Belgian SDR Meetup” begin juli, die met meer dan 20 deelnemers zeker aangetoond heeft dat er in België interesse is voor dit onderdeel van onze hobby, organiseert de UBA op vrijdag 4 september de tweede (online) “Belgian SDR Meetup”.

Deze tweede editie zal een iets andere agenda hebben dan de eerdere meetup: naast de losse babbel, om kennis te maken met andere radio-amateurs die de interesse in SDR dekeb, zal er een online presentatie en demonstratie gegeven worden van GNU Radio, vooral gericht op mensen die niet vertrouwd zijn met dit pakket.

Continue reading “Belgian SDR Meetup op 4 september 2020”

Virtuele vergadering

Actueel wordt het virtueel gebruikers platform Jitsi geïntegreerd op onze WLD website.

De bedoeling is dat op afgesproken en gepubliceerde tijdstippen een online vergadering zal worden gestart. ( bv ter vervanging van onze reeds bestaande vergaderingen aangezien dit actueel onmogelijk is, gezien de strikte beperkingen van het aantal personen (max 10) en afstand tussen de personen, de hygiënische maatregelen zoals ontsmetten van tafels, stoelen, glazen enz…

Los van de vastgestelde online vergaderingen kan dit platform kan ter dienste gesteld worden van de WLD leden die een virtuele vergadering willen organiseren. Bv. ter ondersteuning van een lopend bouwproject, presentatie van een eigen creatie enz.

Om het gebruikers comfort te bevorderen, zal het virtueel platform geïntegreerd worden op onze WLD website onder de tab “Virtuele vergaderlokaal”. Alleen toegankelijk na het inloggen met uw WLD login account. (Call & PW)

De bedoeling is per 5 tal gebruikers dit platform te leren kennen.

Als guideline zal een compacte handleiding worden opgesteld, waarin duidelijk een verwachte gedragscode zal worden uitgelegd en hoe u de app kunt gebruiken. Deze gebruikers handleiding zal worden gepubliceerd op ons forum.

Op donderdag 3 september is het de laatste test meeting om 20.00 uur.

De eertste virtuele vergadering gaat door op vrijdag 11 september 20.00 uur. De agenda punten worden gepubliceerd op de onze kalender .

GoGreen XOTA

Is een volledig nieuw award programma , opgestart door Dzianis, DD1LD.

De term XOTA staat voor X-any ON The Air en er wordt verwacht dat u vertrekt van het home QTH of alternatief QTH, te voet, met de e-fiets, per kano, paddel, met de hulp van een dier en /of het openbaar vervoer. ( bus, trein, ferry, voetveer, etc.)

Indien mogelijk gebruik QRP en de energie gebruikt om uw station te laten werken is een batterij of zonne-energie of een combinatie.

Het award combineert een aantal outdoor activiteiten van reeds bestaande award programma’s en gebruikt hun identificatie bv ONFF-0809 voor Lippenbroek in Hamme.

Programma’s die ondersteund worden door het Gogreen XOTA programma.

  • SOTA (Summits On The Air),
  • GMA (Global Mountain Activity),
  • WWFF (World-Wide Flora & Fauna),
  • COTA (Castles On The Air),
  • LOTA (Lighthouses On The Air),
  • IOTA (Islands On The Air).

Het programma is toegankelijk voor zowel Activator en Hunters (Jagers). U verdient punten per gemaakt QSO.

Dit alles wordt gegroepeerd op één platform, dit van het GMA (Global Mountain Activity). http://www.cqgma.org

Na inloggen ga naar GMA tab op deze web, vervolgens selecteer logs, statistic ,.. links ziet u vervolgens GoGreen XOTA staan. Selecteer en navigeer verder….

Het volledige programma wordt uitgelegd in dit document.

Wil u deelnemen als Activator of Hunter door het maken van QSO’s met stations die voldoen aan de GoGreen stempel, vraagt dan zeker een login aan op de reeds hoger vermelde GMA web.

Raadplegingen van het BIPT

Het BIPT heeft 2 raadplegingen gepubliceerd die betrekking hebben op de radioamateurs:

1. Raadpleging betreffende een ontwerpbesluit van de Raad van het BIPT inzake de regels betreffende de stations en roepnamen van de radioamateurs.
In dit ontwerpbesluit legt de regels voor het toekennen en gebruik van roepnamen vast, zowel voor gewone stations, onbemande stations als op afstand bediende stations.
U kan dit ontwerpbesluit raadplegen op deze bladzijde van het BIPT

 

2. Raadpleging betreffende een ontwerpbesluit van de Raad van het BIPT betreffende de tests en examens voor radioamateurs.
Dit ontwerpbesluit bepaalt de leerstof en de wijze van examen voor de 3 vergunninginstypen (HAREC, CEPT NOVICE en basisvergunning.
U kan dit ontwerpbesluit raadplegen op deze bladzijde van het BIPT

Wie opmerkingen, voorstellen of bezwaren heeft bij deze ontwerpbesluiten kan de UBA hiervan op de hoogte brengen via Rik, ON7YD, ten laatste op 29 juli. DE UBA zal op basis hiervan haar reactie aan het BIPT opstellen.
U mag zich natuurlijk ook rechtstreeks aan het BIPT wenden, met name aan , ter attentie van Ben Deschacht, waarnemend adviseur.  De juiste manier waarop dit dient te gebeuren is beschreven op de BIPT website (volg de links hierboven). Indien U zich rechstreeks tot het BIPT wendt wordt een kopij van uw mail op prijs gesteld (eveneens aan Rik, ON7YD).

Opleidingen BIPT

Nu de corona maatregelen versoepeld worden wensen een aantal secties een opleiding voor de basisvergunning te geven of een afgebroken opleiding te hervatten.
Om deze opleidingen zo veilig mogelijk te laten verlopen heeft het BIPT op voorstel van de UBA toegestaan om de opleiding, met uitzondering van de punten 8e (bekwaamheid in het maken van radioverbindingen) en 8f (aansluiten van een zender/ontvanger) van het programma en de praktische proef, via afstandsonderwijs te geven, bijvoorbeeld lessen via een videoconferentie.
Het afstandsonderwijs dient zo gegeven te worden dat een interactie (vragen stellen) tussen de kandidaten en de lesgever mogelijk is.
Het spreekt vanzelf dat tijdens de praktijklessen (8e en 8f) en de praktische proef de nodige veiligheidsmaatregelen in acht genomen worden, zoals social distancing en het ontsmetten van de apparatuur.

De opleidingen moeten nog steeds tijdig aangekondigd worden (ten minste 1 maand op voorhand) door het daarvoor voorziene formulier op te sturen naar ON7YD(@uba.be). Bij het deel van de opleiding dat via afstandsonderwijs gebeurt vermeld je bij “plaats” de wijze waarop het afstandsonderwijs gegeven wordt.
Secties die een opleiding onderbroken door de corona crisis willen hervatten bezorgen eveneens het formulier met de aangepaste opleiding aan ON7YD.

Tekst UBA web.


 

BIPT examens

Het BIPT laat weten dat het de radioamateur examens, zowel basisvergunning als HAREC, hervat heeft.
Momenteel kan men enkel inschrijven per e-mail aan . Vermeld hierbij aan welk examen (bassivergunning of HAREC) je wenst deel te nemen.
De kandidaten moeten zelf een mondmasker en persoonlijk schrijfgerief voorzien. Verdere regels die dienen gevolgd te worden, worden na inschrijven van de kandidaat meegedeeld.
Het examen wordt voorlopig ook niet meer op computer maar schriftelijk (op papier) afgenomen.

Voorwaarden tot hervatten van onze groepsactiviteiten

Op ons WLD forum staat een up-date van de richtlijnen ( protocollen) voor een mogelijke hervatting van onze activiteiten.

Dit is allemaal zeker niet evident om dit in uitvoering te brengen.

Enige terughoudendheid is hier zeker van toepassing en verwacht zeker richtlijnen vanuit de UBA. (Al is dit zeker niet evident, gezien de staatsstructuur) Verder is niet duidelijk in welk protocol (lees sector) wij met onze activeit geplaatst worden. Afhankelijk door welke bril, je naar onze activiteit kijkt.

Verder kan de stad zelf een aantal richtlijnen uitvaardingen, voor de heropening van de zalen die wij huren. Los van de algemene richtlijnen van de overheid.(Fed – Vlaams)

Versta hieronder “ook het nieuwe normaal” zal hier zeker ( anders uitzien voor ons ……………..) Wat stond weer er op het 1ste A4 van Prof Marc van Ranst.

Hopelijk kunnen wij heropenen in september!!!! Waarschijnlijk zonder BBQ. Voor de FD in september is nog niks geweten. Lees op het WLD forum de up-dates en evolutie…

Een volledig nieuwe FT8 Operating Guide door Gary Hinson ZL2iFB

Eerder berichtten we in het CW-tje al over Gary Hinson ZL2iFB. Een boeiende radioamateur uit Nieuw-Zeeland. Gary is gek op FT4 en FT8.

En daarom heeft hij andermaal een volledig herziene FT8 Operating Guide vrijgegeven. Net als alle voorgaande versies is deze versie weerom volledig gratis te downloaden. Veel leesgenot.


FT8 Operating Guide Weak signal HF DXing for technophiles
by Gary Hinson ZL2iFB Version 2.29

Please use and share that URL or the shortened version to stay current.

FT8DMC Anniversary Activity Days 2020

Naar aanleiding van het 3e jubileum van de ‘FT8 Digital Mode Club’ zijn er tussen 1 en 31 juli verschillende speciale evenementenstations in de lucht tijdens de ‘FT8DMC Activity Days’.
Alle stations hebben de suffix FTDMC of FTDM, verwijzend naar de derde verjaardag van de ‘FT8 Digital Mode Club’.
Speciale QSL-kaarten bevestigen alle QSO’s en alle logs worden geüpload naar LoTW en eQSL.

Continue reading “FT8DMC Anniversary Activity Days 2020”

De Belgische SDR online meetup

Maar, hoe interessant dat die ook mogen zijn, een conferentie is meer dan enkel naar presentaties gaan kijken. Ook het sociale aspect van een conferentie is van even groot belang: mensen leren kennen met dezelfde interesses als jou, banden leggen, samenwerking bespreken, enz.

Om ook dit aspect mogelijk te maken, organiseert de UBA op woensdag 1/7 de eerste “Belgische SDR online meetup’: zoals de naam zegt, een online ‘video meetup’ voor alle radioamateurs in België die geïnteresseerd zijn in Software Defined Radio.

Continue reading “De Belgische SDR online meetup”

SDR Academy online

Zoals de meeste onder u weten staat voor vrijdag 26 t.e.m. zondag 28 juni  ‘HAM RADIO ONLINE’ op het programma: de “online” versie van de HAM RADIO hambeurs in Friedrichshafen die wegens alom-bekende redenen niet kan doorgaan in haar normale vorm.

Traditiegetrouw gaat de zaterdag van de hambeurs ook de “SDR Academy” door, een conferentie over -zoals de naam het zegt- Software Defined Radio. SDR wordt steeds meer een standaard onderdeel van de gereedschapskist van elke radioamateur en de academy is interessant om niet enkel deze technologie te leren gebruiken, maar ook de interne werking ervan te begrijpen en desnoods eigen SDR toepassingen te ontwikkelen.

Ook de SDRA gaat dit jaar online, en dat niet enkel op zaterdag 27 juni, maar ook op zondag 28 juni. Net door het feit dat de conferentie dit jaar online doorgaat heeft de organisatie zoveel voorstellen voor een presentatie ontvangen dat ze beslist hebben om de Academy over twee dagen te spreiden.

SDRA zal via haar YouTube kanaal de presentaties online streamen, met een beperkte mogelijkheid om vragen te stellen na elke presentatie.

Wat is IARU?

Opgelet ON ligt in IARU Region 1

De video ‘Wat is IARU?‘ is beschikbaar op de IARU Region 2 website

De IARU-R2 deelt mee:

De video ‘Wat is IARU?’ legt de missie en de rol van de IARU uit om frequenties voor amateurradio over de hele wereld te vertegenwoordigen, ontwikkelen en verdedigen. Het verklaart ook de regionale organisaties en de cruciale rol van de meer dan 160 ledenverenigingen.

De Engelstalige presentatie is ontwikkeld door het IARU Administratief Comité en goedgekeurd in Lima in oktober 2019.

De vertaling naar het Spaans en beide video’s van 3 minuten zijn geproduceerd door Carlos Beviglia LU1BCE (Area G R2 Director) en Fernando Gomez Rojas LU1ARG. Deze video’s zijn beschikbaar in MP4-formaat via de link in zowel Engels als Spaans.

Ledenverenigingen en radioclubs worden aangemoedigd om deze video te gebruiken om de rol en missie van IARU uit te leggen aan de leden radioamateurs, toezichthouders en andere geïnteresseerden.