Opleidingen BIPT

Nu de corona maatregelen versoepeld worden wensen een aantal secties een opleiding voor de basisvergunning te geven of een afgebroken opleiding te hervatten.
Om deze opleidingen zo veilig mogelijk te laten verlopen heeft het BIPT op voorstel van de UBA toegestaan om de opleiding, met uitzondering van de punten 8e (bekwaamheid in het maken van radioverbindingen) en 8f (aansluiten van een zender/ontvanger) van het programma en de praktische proef, via afstandsonderwijs te geven, bijvoorbeeld lessen via een videoconferentie.
Het afstandsonderwijs dient zo gegeven te worden dat een interactie (vragen stellen) tussen de kandidaten en de lesgever mogelijk is.
Het spreekt vanzelf dat tijdens de praktijklessen (8e en 8f) en de praktische proef de nodige veiligheidsmaatregelen in acht genomen worden, zoals social distancing en het ontsmetten van de apparatuur.

De opleidingen moeten nog steeds tijdig aangekondigd worden (ten minste 1 maand op voorhand) door het daarvoor voorziene formulier op te sturen naar ON7YD(@uba.be). Bij het deel van de opleiding dat via afstandsonderwijs gebeurt vermeld je bij “plaats” de wijze waarop het afstandsonderwijs gegeven wordt.
Secties die een opleiding onderbroken door de corona crisis willen hervatten bezorgen eveneens het formulier met de aangepaste opleiding aan ON7YD.

Tekst UBA web.


 

BIPT examens

Het BIPT laat weten dat het de radioamateur examens, zowel basisvergunning als HAREC, hervat heeft.
Momenteel kan men enkel inschrijven per e-mail aan . Vermeld hierbij aan welk examen (bassivergunning of HAREC) je wenst deel te nemen.
De kandidaten moeten zelf een mondmasker en persoonlijk schrijfgerief voorzien. Verdere regels die dienen gevolgd te worden, worden na inschrijven van de kandidaat meegedeeld.
Het examen wordt voorlopig ook niet meer op computer maar schriftelijk (op papier) afgenomen.

Voorwaarden tot hervatten van onze groepsactiviteiten

Op ons WLD forum staat een up-date van de richtlijnen ( protocollen) voor een mogelijke hervatting van onze activiteiten.

Dit is allemaal zeker niet evident om dit in uitvoering te brengen.

Enige terughoudendheid is hier zeker van toepassing en verwacht zeker richtlijnen vanuit de UBA. (Al is dit zeker niet evident, gezien de staatsstructuur) Verder is niet duidelijk in welk protocol (lees sector) wij met onze activeit geplaatst worden. Afhankelijk door welke bril, je naar onze activiteit kijkt.

Verder kan de stad zelf een aantal richtlijnen uitvaardingen, voor de heropening van de zalen die wij huren. Los van de algemene richtlijnen van de overheid.(Fed – Vlaams)

Versta hieronder “ook het nieuwe normaal” zal hier zeker ( anders uitzien voor ons ……………..) Wat stond weer er op het 1ste A4 van Prof Marc van Ranst.

Hopelijk kunnen wij heropenen in september!!!! Waarschijnlijk zonder BBQ. Voor de FD in september is nog niks geweten. Lees op het WLD forum de up-dates en evolutie…

Een volledig nieuwe FT8 Operating Guide door Gary Hinson ZL2iFB

Eerder berichtten we in het CW-tje al over Gary Hinson ZL2iFB. Een boeiende radioamateur uit Nieuw-Zeeland. Gary is gek op FT4 en FT8.

En daarom heeft hij andermaal een volledig herziene FT8 Operating Guide vrijgegeven. Net als alle voorgaande versies is deze versie weerom volledig gratis te downloaden. Veel leesgenot.


FT8 Operating Guide Weak signal HF DXing for technophiles
by Gary Hinson ZL2iFB Version 2.29

Please use and share that URL or the shortened version to stay current.

FT8DMC Anniversary Activity Days 2020

Naar aanleiding van het 3e jubileum van de ‘FT8 Digital Mode Club’ zijn er tussen 1 en 31 juli verschillende speciale evenementenstations in de lucht tijdens de ‘FT8DMC Activity Days’.
Alle stations hebben de suffix FTDMC of FTDM, verwijzend naar de derde verjaardag van de ‘FT8 Digital Mode Club’.
Speciale QSL-kaarten bevestigen alle QSO’s en alle logs worden geüpload naar LoTW en eQSL.

Continue reading “FT8DMC Anniversary Activity Days 2020”

De Belgische SDR online meetup

Maar, hoe interessant dat die ook mogen zijn, een conferentie is meer dan enkel naar presentaties gaan kijken. Ook het sociale aspect van een conferentie is van even groot belang: mensen leren kennen met dezelfde interesses als jou, banden leggen, samenwerking bespreken, enz.

Om ook dit aspect mogelijk te maken, organiseert de UBA op woensdag 1/7 de eerste “Belgische SDR online meetup’: zoals de naam zegt, een online ‘video meetup’ voor alle radioamateurs in België die geïnteresseerd zijn in Software Defined Radio.

Continue reading “De Belgische SDR online meetup”

SDR Academy online

Zoals de meeste onder u weten staat voor vrijdag 26 t.e.m. zondag 28 juni  ‘HAM RADIO ONLINE’ op het programma: de “online” versie van de HAM RADIO hambeurs in Friedrichshafen die wegens alom-bekende redenen niet kan doorgaan in haar normale vorm.

Traditiegetrouw gaat de zaterdag van de hambeurs ook de “SDR Academy” door, een conferentie over -zoals de naam het zegt- Software Defined Radio. SDR wordt steeds meer een standaard onderdeel van de gereedschapskist van elke radioamateur en de academy is interessant om niet enkel deze technologie te leren gebruiken, maar ook de interne werking ervan te begrijpen en desnoods eigen SDR toepassingen te ontwikkelen.

Ook de SDRA gaat dit jaar online, en dat niet enkel op zaterdag 27 juni, maar ook op zondag 28 juni. Net door het feit dat de conferentie dit jaar online doorgaat heeft de organisatie zoveel voorstellen voor een presentatie ontvangen dat ze beslist hebben om de Academy over twee dagen te spreiden.

SDRA zal via haar YouTube kanaal de presentaties online streamen, met een beperkte mogelijkheid om vragen te stellen na elke presentatie.

Wat is IARU?

Opgelet ON ligt in IARU Region 1

De video ‘Wat is IARU?‘ is beschikbaar op de IARU Region 2 website

De IARU-R2 deelt mee:

De video ‘Wat is IARU?’ legt de missie en de rol van de IARU uit om frequenties voor amateurradio over de hele wereld te vertegenwoordigen, ontwikkelen en verdedigen. Het verklaart ook de regionale organisaties en de cruciale rol van de meer dan 160 ledenverenigingen.

De Engelstalige presentatie is ontwikkeld door het IARU Administratief Comité en goedgekeurd in Lima in oktober 2019.

De vertaling naar het Spaans en beide video’s van 3 minuten zijn geproduceerd door Carlos Beviglia LU1BCE (Area G R2 Director) en Fernando Gomez Rojas LU1ARG. Deze video’s zijn beschikbaar in MP4-formaat via de link in zowel Engels als Spaans.

Ledenverenigingen en radioclubs worden aangemoedigd om deze video te gebruiken om de rol en missie van IARU uit te leggen aan de leden radioamateurs, toezichthouders en andere geïnteresseerden.


The SOTA “Flavours” Challenge 2020

January 1st-7th 2020: LF – 160m & 80m
February 1st-7th 2020: Datamodes
March 1st-7th 2020: Digital voice – C4FM / DSTAR / DMR
April 1st-7th 2020: LF – 160m & 80m
May 1st-7th 2020: Datamodes
June 1st-7th 2020: 12m, 10m & 6m
July 1st-7th 2020: 70cm
Aug 1st-7th 2020: 17m
Sept 1st-7th 2020: Datamodes
Oct 1st-7th 2020: Digital voice – C4FM / DSTAR / DMR
Nov 1st-7th 2020: LF – 160m & 80m
Dec 1st-7th 2020: 12m, 10m & 6m

Continue reading “The SOTA “Flavours” Challenge 2020”

Welkom

UBA

Onze sectie is lid van de UBA, Koninklijke Unie van Belgische Radioamateurs VZW.

Experimenteren met communicatie via radiogolven.

  • 2 meter: 144.675 Mhz FM
  • 70 cm: 438.625 Mhz FM
  • 70 cm: 438.775 MHz (-7.6MHz) subtoon: 79.7Hz (ON0WL repeater)

Kalender: in onze kalender vindt u de thema’s en onderwerpen van de maand. Zowel voor de ledenvergadering als voor de workshop.

Ledenvergadering: elke 2de vrijdag van de maand behalve in juli. Wanneer: vanaf 19h45 tot …..

Workshop: elke 3de vrijdag van de maand behalve in juli. Wanneer: vanaf 19h00 tot …

Onze sectie is lid van de cultuurraad, sectie Sociaal -Cultureel werk.
Bezoek onze regio ” Waasland”

Registreren en inloggen op on6wl.be

Lees onderstaande eerst aandachtig!

Om toegang te krijgen tot het forum moet je registreren, dat kan door op “register” te klikken.

Als usernaam gebruik je je CALL, dat maakt alles overzichtelijk. Je vult ook je e-mailadres in en klik op “register”. Je zal wat later een mail krijgen met een link, als je deze aanklikt kom je op een scherm waar je je zelfgekozen paswoord kan invullen (twee keer, ter bevestiging).

Je moet echter wachten tot je een mail krijgt “Registration approved” (dit wordt manueel gedaan) eer je effectief kan inloggen. Doe je dat niet en tracht je meermaals toch in te loggen dan wordt je automatisch geblokkeerd en moet je wachten op (alweer) een menselijke interventie om dit ongedaan te maken.

Bij problemen stuur je best een mail naar on4bam of roep je aan op 2m.