Het Balmoral project II

De sigarenkistjes hebben hun bestemming gevonden .
Er zijn al spoelen gewikkeld/ nagebouwd .
Het eerste component dat besproken zal worden is de spoel . Ik zal daarover een  ” fact-file”  ( blad met eigenschappen)  opstellen .
Er wordt ook een forum opgestart zodat we onderling vragen  kunnen  stellen.
Hieronder nog een link voor ideeën

oldradioworld