Fieldday CW

De door de overheid opgelegde Corona maatregelen zijn omwille van de voortdurende wijzigende situatie van de pandemie aan veranderingen onderhevig.
Momenteel gaan we ervan uit dat de velddag van juni kan plaatsvinden. Deelnemers, die zich vanzelfsprekend ertoe verbinden alle van kracht zijnde sanitaire maatregelen na te zullen leven, kunnen zich nu voor deze velddag inschrijven.

Rekening houdend met de situatie op dat ogenblik, zal de UBA één week voor de velddag een definitieve “go” of “no-go” aankondigen.

Persoonlijk denk ik dat dit nog veel te vroeg is om daar aan deel te nemen. Ik wil wel mikken op september dan zal het al heel wat duidelijker zijn hoe wij ervoor staan. Uw CM WLD Luk ON4BB

Bron : UBA

Fieldday antenneklem

Na de proefopstelling van de FD mast, werd een oplossing gezocht voor vasthechting van de FD antennes dipolen, voor 80/40 m en 160 m en een combi antenne voor 2m / 70 cm. Het is onze bedoeling met 2 stations, HF en VHF in te schrijven.
Op vraag publiceren wij de antenneklem die door Franco, ON4AUB werd gebouwd. Eddy, ON5JK zorgde voor het horizontale gedeelte.

Continue reading “Fieldday antenneklem”