Veur wa dienen al die knoppekes ?

Was een vraag gesteld door Eddy ON6HE , toen hij mij zijn Philips oscilloscoop liet zien op de workshop jl. Eigenlijk kan die vraag opengetrokken worden naar alle andere standaard meettoestellen die we meestal liggen hebben in de shack .
Waarom gebruiken we een DMM ? Wat is bv de True RMS meting ? Op wat moeten we letten bij de aanschaf? Kan een griddipper op méér dan één manier gebruikt worden enz …

Continue reading “Veur wa dienen al die knoppekes ?”

Demonstructie DDS

Aanstaande workshop breng ik de DDS mee om een kleine demonstructie ( = demonstratie + destructie) te geven over de mogelijkheden van de DDS ( direct digital synthesizer).
We overlopen de mogelijke instellingen en beluisteren het signaal op de TS850 die hopelijk aanwezig is .
De scoop en frequentieteller kunnen we er ook aanhangen .
Dit alles na de geprogrammeerde workshop over frontplaten maken .

ON4AOL , Luc

Storingen veroorzaakt door een CV – ketel type Vaillant Solide

Geachte Radioamateur,

Eind vorig jaar hebben wij een oproep geplaatst om met de hulp van de radioamateurs de nog niet getraceerde storende cv-ketels van het type Vaillant hrSOLIDE op te sporen. Het betreft cv-ketels van genoemd type waarvan de productiedatum ligt tussen januari 2006 en medio april 2006. Inmiddels kunnen wij u mededelen dat wij ruim vijftig meldingen van radioamateurs hebben ontvangen en na de meldingen zijn de meeste klachten verholpen.

Continue reading “Storingen veroorzaakt door een CV – ketel type Vaillant Solide”

Meetkabel 435 Mhz

Op analoge wijze werd een kabel voor 70 cM gemaakt.
Bij Fo=435 MHZ is een electrische halve golf = 0.34482 M.
Een halve golf in RG58/CU is dan 0.66 x 0.34482 – 0.227586 M. Ik had nog een stuk van exact 4.49 M.
Om een kabel van H+/- 4.5 M te maken neem je dus een aantal halve golven.
Voor 20 is hij te kort. Voor 19 halve golven heb je 4.324134 M nodig. Nu is 4.324134 M RG58/CU (Vf=0,66) een kwartgolf voor: [(300:4) x 0,66] : 4,324134 = 11.4473 MHz.
De kabel werd gemaakt op 4.32 M .Langs een zijde een BNC aangezet. Dan meten met de MFJ.
Met kortgesloten eindjes is Zmax tussen 10.99 en 11.3 MHz,(iets te laag). Er werden maxima gevonden bij 33.59 en 78.64 MHz.
X=0bij 135,47MHz.

Continue reading “Meetkabel 435 Mhz”

Metingen op kabelstuk

Metingen op het kabelstuk.
Eerst werd gemeten met open uiteinde.

Metingen met MFJ-analyser MFJ-269
Advanced 1/resonantie

  • Vanaf 1,8 MHz naar 4,3 MHz blijft Rs ongeveer “nul” en Xs stijgt opeenvolgend tot 63
  • Komende bij 10,12 MHz wordt Xs=0 en de SWR> 31 Rsblijft+/-0
  • Bij 10,25 MHz wordt Xs=1  SWR =27 (open kwart golf)
  • Bij 20,6 MHz is Rs gestegen tot 672 Ohm,en Xs tot 1075 ohm. (open halve golf). Dit zou in feite moeten oneindig zijn,maar er zijn verliezen in de kabel!!!
  • Bij stijgende frequentie zakt de impedantie weer snel.

Mijn lijn is dus voor 10,25 MHz een kwart golf (open = kortsluiting)
Voor 20,5 MHz is ze een halve golf (open = isolator,oneindig in theorie)

Continue reading “Metingen op kabelstuk”

Stoorsignaal zoekantenne

In mijn zoektocht naar de stoorsignalen op 7 Mhz, had ik de nodige middelen nodig om deze signalen te lokaliseren. Rik, ON7YD  suggereerde mij een ferriet staaf te gebruiken. Ik ging daarom op zoek naar een bouwbeschrijving in het ARRL antenna handboek. Daarin wordt een hoofdstukje verzorgd over ARDF. Ik bouwde een variant op de loopstick antenna . Continue reading “Stoorsignaal zoekantenne”

Page 13 of 14
1 11 12 13 14