Het HB9CV Syndroom

Het koste Eddy, On5JK enkele slapeloze nachten om de waarheid achter de werking van een HB9CV antenne te ontdekken.
Eddy plaatste zijn bevindingen op papier, Franco, ON4AUB zorgde voor de samenvoeging van de documentjes en ikzelf, paste de lay-out wat aan en poste het op onze WLD blog. Op de onderstaande link is zijn relaas te lezen. Zeker de moeite waard.
Dit document, wordt zeker vervolgd door ombouw van onze 70 cm antennetjes en de Field Strenght metingen die samen in overleg met Dirk, ON6DK zullen plaats vinden. Wij kijken al uit naar de resultaten.

Continue reading “Het HB9CV Syndroom”

Even rondneuzen in omgeving van 160, 80 & 40 meter

Guido, maakte deze opnames tussen 1,8 Mhz en 10 Mhz.(divisie 1 Mhz)gemeten op zijn draadantenne rond 21h00 lokaal.

De spectrumanalyzer staat ingesteld op 10 db per verticale divisie waarbij de bovenste lijn overeenkomt met -10 dBm (ongeveer 70 mV). Even herhalen dat S9 50 µVolt is of -82 dBm.

Continue reading “Even rondneuzen in omgeving van 160, 80 & 40 meter”

Mijnheer Smith en zijn diagramma

Nogal wat OM’s waren wat op zoek naar uitleg over het Smith-diagram .
Dat is dus niet op één twee drie uit te leggen ,maar er is toch hoop in deze bange dagen .
Er is een website met een klein beetje uitleg hoe me tot zo’n diagram komt.Verder is er ook een link naar een simpel programmaatje dat dit grafisch in de praktijk omzet .

Smith

Ik dacht ook dat er onderzocht wordt om dit eens te komen uitleggen door iemand , maar daar hoort U wel later over ….

Veel plezier !

ON4AOL , Luc

Meetkabel 435 Mhz

Op analoge wijze werd een kabel voor 70 cM gemaakt.
Bij Fo=435 MHZ is een electrische halve golf = 0.34482 M.
Een halve golf in RG58/CU is dan 0.66 x 0.34482 – 0.227586 M. Ik had nog een stuk van exact 4.49 M.
Om een kabel van H+/- 4.5 M te maken neem je dus een aantal halve golven.
Voor 20 is hij te kort. Voor 19 halve golven heb je 4.324134 M nodig. Nu is 4.324134 M RG58/CU (Vf=0,66) een kwartgolf voor: [(300:4) x 0,66] : 4,324134 = 11.4473 MHz.
De kabel werd gemaakt op 4.32 M .Langs een zijde een BNC aangezet. Dan meten met de MFJ.
Met kortgesloten eindjes is Zmax tussen 10.99 en 11.3 MHz,(iets te laag). Er werden maxima gevonden bij 33.59 en 78.64 MHz.
X=0bij 135,47MHz.

Continue reading “Meetkabel 435 Mhz”

Metingen op kabelstuk

Metingen op het kabelstuk.
Eerst werd gemeten met open uiteinde.

Metingen met MFJ-analyser MFJ-269
Advanced 1/resonantie

  • Vanaf 1,8 MHz naar 4,3 MHz blijft Rs ongeveer “nul” en Xs stijgt opeenvolgend tot 63
  • Komende bij 10,12 MHz wordt Xs=0 en de SWR> 31 Rsblijft+/-0
  • Bij 10,25 MHz wordt Xs=1  SWR =27 (open kwart golf)
  • Bij 20,6 MHz is Rs gestegen tot 672 Ohm,en Xs tot 1075 ohm. (open halve golf). Dit zou in feite moeten oneindig zijn,maar er zijn verliezen in de kabel!!!
  • Bij stijgende frequentie zakt de impedantie weer snel.

Mijn lijn is dus voor 10,25 MHz een kwart golf (open = kortsluiting)
Voor 20,5 MHz is ze een halve golf (open = isolator,oneindig in theorie)

Continue reading “Metingen op kabelstuk”

Page 2 of 3
1 2 3