Activatie ON-00885 kasteel “Ter eiken”

Op donderdag 20 mei 2021 zal ON6WL/p actief zijn met als bovenstaande BCA referentie, tussen ~09.00u en ~12.00u lokaal. Banden 40 m, 20 m en 2 m– FM en 6 meter. Mode SSB ON7JK Jacky. Info op 144.675 Mhz.

Lokatie : Klein Sinaai

Klik op de onderstaande links onderaan de logo van BCA. U wordt dan doorverwezen naar de web van onroerend erfgoed – Vlaanderen.

ON- 00885 “Kasteel Ter eiken

Fieldday CW

De door de overheid opgelegde Corona maatregelen zijn omwille van de voortdurende wijzigende situatie van de pandemie aan veranderingen onderhevig.
Momenteel gaan we ervan uit dat de velddag van juni kan plaatsvinden. Deelnemers, die zich vanzelfsprekend ertoe verbinden alle van kracht zijnde sanitaire maatregelen na te zullen leven, kunnen zich nu voor deze velddag inschrijven.

Rekening houdend met de situatie op dat ogenblik, zal de UBA één week voor de velddag een definitieve “go” of “no-go” aankondigen.

Persoonlijk denk ik dat dit nog veel te vroeg is om daar aan deel te nemen. Ik wil wel mikken op september dan zal het al heel wat duidelijker zijn hoe wij ervoor staan. Uw CM WLD Luk ON4BB

Bron : UBA

Activatie 4 BCA kastelen door ON6WL/p

Op woensdag 12 mei 2021 zal ON6WL/p actief zijn met 4 BCA referenties, tussen ~10.00u en ~13.0u lokaal. Banden 80m, 40 m, 20 m en 2 m– FM. Mode SSB ON4AUB Francois. Info op 144.675 Mhz.

Locatie : Waasmunster

Klik op de onderstaande links onderaan van de ON6WL activator logoBCA. U wordt dan doorverwezen naar de web van onroerend erfgoed – Vlaanderen.

ON- 00356 “Kasteel Ortegat & ON-00339 “Kasteel Blauwendael” & ON-00355 ” Domein Les Gobelets” & ON-02130 “Kasteel Roos”

Activatie kastelen door ON6WL/P 13 tot 16 mei as.

Van donderdag 13 mei t.m. zondag 16 mei, zal ON6WL/p actief zijn vanuit de 12 onderstaande BCA referenties. Timing ergens tussen 17.00 en 20.00 lokaal (actief time frame tussen het 1 en 1.5 uur) op 80/40m (mogelijk ook op 20m). Mode SSB Operator: ON4BAM Maurice. Mobiele whip @ 50 watt.

Locatie 1: ON-00180 Schloss Libermé, ON-00185 Schloss Thal, ON-00202 Waldenburghaus (Schloss Merols), ON-01598 Burg Gross Weims (13/05)

Locatie 2: ON-00184 Schloss Thor, ON-00183 Hof Mützhof, ON-00181 Schloss Neuhaus (14/05)

Locatie 3: ON-00187 Château d’ Eulenburg (château David), ON-00188 Château d’ Alensberg , ON-01610 Château de Bempt

Locatie 4: ON-00213 Haus Amstenrath, ON-00211 Vlattenhaus cancelled

Locatie is de keuze van de operator en zijn vrije tijd.

Recent activity on the 23cm band RNSS Coexistence Studies

The Chair of IARU Region 1 Spectrum Affairs, Barry Lewis G4SJH, reports on the work being done in defending the interests of the Amateur Services in the 1240-1300 MHz band.

His IARU Region 1 post reads:

IARU is continuing to represent the amateur services interests in the 23cm band Galileo/GLONASS radio navigation satellite service coexistence discussions in the CEPT project teams.

The most recent CEPT SE40 project team meeting was held from 24th to 26th March 2021 and the IARU R1 was represented by Barry Lewis, G4SJH (Region 1 SRLC chair). At that meeting the first coexistence calculations were introduced by one CEPT administration, based on some initial assumptions about the amateur service operation. The IARU is continuing to work with the regulators to refine the details of these assumptions and make them and the calculations more representative of typical amateur station characteristics and band usage. These first calculations are considered only as a starting point and the meeting agreed that further work is needed to develop the calculations into a more comprehensive study.

Measurement campaigns have shown that the potential for coexistence depends very much on the frequency of the amateur service transmissions in the 23cm band with respect to the RNSS receiver bandwidth. This aspect needs to be considered more carefully once the initial scenarios and calculations are agreed.

In addition the IARU continues to have questions about the protection criteria required by the RNSS receivers and in particular how they relate to RNSS operational and service provision behaviour. IARU has ensured alignment of the amateur and amateur service information being used in CEPT with that being used in the parallel work in the ITU‑R relating to WRC-23 AI 9.1b.

Source IARU Region 1 

The meeting Input paper “Amateur versus RNSS, interference areas” that was submitted by France as well as other meeting documents can be downloaded from here

source:AMSAT

Nederlandstalige handleiding WSJT-X

Voor de liefhebbers van Weak Signal communication kunnen we melden dat er een Nederlandstalige handleiding beschikbaar is van het programma WSJT-X. Rudy ON4CKT heeft al verscheidene keren de WSJT-X User Guide vertaalt. Momenteel zit men aan versie 2.3.0 van dit programma.

Je kan de NL-versie vinden op zijn website:

De manual telt maar liefst 140 pagina’s. Veel leesgenot!

Bron: OST

Speciale prefix ter gelegenheid van de 120ste verjaardag van de eerste transatlantische radiotransmissie

Op initiatief van het BIPT mogen alle radioamateurs en radioclubs de gewone prefix ON in hun roepnaam vervangen door de speciale prefix OS in de periode van 18 april 2021 tot en met 12 december 2021. Deze maatregel geldt NIET voor korte roepnamen (vanity calls) en de roepnamen van onbemande stations.

Het BIPT licht haar besluit als volgt toe:
Inzake radioamateurisme zijn twee gebeurtenissen van speciaal belang dit jaar:
Ten eerste, de “Internationale Dag van de Radioamateur”, op 18 april 2021, dat als thema heeft “Home, but never Alone”. Deze dag heeft als doel de radioamateurs te stimuleren om verder te doen met het experimenteren met radio in het algemeen, de techniek in het bijzonder. Het thema toont het belang van dit specifieke sociaal netwerk tijdens de huidige pandemie die veel mensen in sociaal isolement duwt.
Ten tweede, de verjaardag van de eerste trans-Atlantische radiotransmissie, op 12 december 2021. Op die datum is het 120 jaar geleden dat Guglielmo MARCONI er voor het eerst in slaagde de Atlantische oceaan draadloos te overbruggen met radiosignalen. Dit luidde het telecommunicatie tijdperk in en stond aan de wieg van wat vele radioamateurs nu nog elke dag doen.
Zelfs in het hedendaagse tijdperk van razendsnelle communicatie, wenst het Instituut deze gebeurtenissen extra in de kijker te zetten en te ondersteunen.


De UBA wenst het BIPT te bedanken voor deze blijk van waardering voor de radioamateurs.

Bron: UBA
 

Europese Commissie en IARU bespreken WPT

Op verzoek van de Europese Commissie heeft de IARU op ​​25 maart een ontmoeting gehad met vertegenwoordigers van de auto-industrie, normalisatie-instellingen en de Commissie om de huidige status te bespreken van de ontwikkeling van een emissienorm voor draadloze vermogensoverdracht (WPT) voor elektrische voertuigen (WPT -EV). Er vond een open gedachtewisseling plaats waarin de IARU de technische basis voor haar zorgen over ongewenste emissies van WPT-EV verduidelijkte.

De WPT-EV-ontwikkelaars presenteerden hun argumenten op basis van de door hen uitgevoerde tests. Na bespreking van de kwesties besloot de Commissie dat er overeenstemming moest worden bereikt over verdere gezamenlijke tests en vroeg CEN / CENELEC om dit mogelijk te maken. CENELEC is het Europese Comité voor elektrotechnische normalisatie. Het is verantwoordelijk voor de harmonisatie van elektrotechnische normen binnen de EU en de gehele Europese economische ruimte. De IARU bevestigde tevreden te zijn met de deelname en verwelkomde het initiatief en benadrukte dat de tests in een elektrisch stille omgeving moeten plaatsvinden.

Een andere bijeenkomst zal plaatsvinden zodra de relevante tests zijn voltooid om vooruitgang te boeken op weg naar een emissienorm. Ondanks de lopende discussies heeft de IARU duidelijk gemaakt dat er in de CEPT, CISPR en ITU over hetzelfde onderwerp wordt gewerkt. De IARU rapporteert hierover op haar website.

Bron: UBA

De “ARDF Revival Circuit QRcode Challenge”

Beste ARDF fanaten,
Je hebt het al vernomen, dit jaar, ondanks Corona, gaan we een efforke doen om ARDF bekender te maken, ook bij de jeugd. Het ARDF Revival Circuit, met een duwtje van Filippe ON3FDE.
De eerste stap die we zetten is de introductie van de QR code voor tijdsregistratie.  Dat komt goed uit, want wegens corona gebruiken we geen tangetjes meer, en ook geen elektronische registratie.


Met de QR code slaan we meerdere vliegen in één klap:  Het is volledig contactloos, dus corona proof. Het vraagt geen uitwisseling van toestellen en je moet geen computer onderhouden met software, dus zeer handig voor de organisatoren. Het is volledig gratis, en dat is niet het geval moesten we overstappen op Sport Ident, dat al vlug 2000 euro kost eer je volledig geïnstalleerd zijt. Het geeft net als met SI volledige registratie van de vossen, met tussentijden en volgorde van prikken. En het is zeer laagdrempelig naar nieuwelingen in ARDF: een app installeren op je telefoon en klaar. Er is toch een klein nadeel: Sommige ARDF anciens zijn nog niet in het bezit van een smartphone, en anderen willen hun werk mobiel niet meenemen in het bos, die moeten dus toch in de kosten komen. Erg is dat niet, het goedkoopste model van 80 euro, met Android 5, volstaat. Een SIM kaart is niet nodig.
Wat is de bedoeling van deze mail over het gebruik van de QR-code?We willen met de QR-code snel van start gaan, daarom heb ik een test opgesteld waarmee je als deelnemer de techniek kan aanleren. Voor organisatoren komen we later terug. Opdat jullie snel gaan proberen, heb ik er een prijs op geplakt.
Wat heb ik gedaan om daarbij te helpen? Ik heb een QR-code testparcours opgesteld, een beetje zoals Kurt gedaan had voor de vergadering. Klein verschil, ik voorzie vijf vossen en een MO, dus zes in totaal.Ik heb daarbij de naamgeving gevolgd die ik eerder al aanbevolen had: ARDFB21ON6HIxxxxx . Hoe je die moet testelopen volgt verder in de mail. Ga zo snel mogelijk aan de slag als deelnemer, zodat je voorbereid bent tegen het eerstkomende ARDF event, we gaan daar de code introduceren.

Continue reading “De “ARDF Revival Circuit QRcode Challenge””

BIPT examens worden hervat vanaf 26 april

Indien de evolutie van de Corona besmettingen gunstig blijft verlopen zal het BIPT de examens hervatten vanaf 26 april.
Houd er rekening mee dat vanaf dan het nieuwe examenreglement van kracht zal zijn, zie het besluit van 19 januari 2021 betreffende het vastleggen van de regels en voorwaarden van toepassing op de proeven en examens voor radioamateurs.
Dit betekent dat men zich ook kan inschrijven voor het klasse B examen (CEPT Novice vergunning). Wie zich op dit examen wil voorbereiden kan terecht op de online leeromgeving voor radioamateurs van de UBA. Hier vind je ook welke delen van het UBA HAREC handboek gekend moeten zijn voor het klasse B examen.

Inschrijven voor de examens kan per e-mail met vermelding van je naam, voornaam, (post)adres, telefoonnummer en een kopie van beide zijden van je identiteitskaart in bijlage.
Voor het C examen (basisvergunning) moet  ook het attest toegevoegd worden waaruit blijkt dat je geslaagd bent voor de praktische proef.
Het BIPT zal contact opnemen om examendatums voor te stellen. De kandidaten die reeds op de wachtlijst staan worden ook gecontacteerd.

Zoals eerder gemeld zal het BIPT, op voorwaarde dat de evolutie van de corona besmettingen gunstig blijft verlopen, de examens hervatten vanaf 26 april.
Om het besmettingsgevaar zo laag mogelijk te houden zullen de examens schriftelijk afnomen worden. Eventuele berekeningen moeten op papier uitgevoerd worden, het gebruik van een rekentoestel is niet toegestaan. De moeilijkheidsgraad van de uit te voeren berekeningen zal hieraan aangepast worden.
De kandidaten moeten zelf het nodige schrijfgerief meebrengen, de rest wordt door het BIPT ter beschikking gesteld. Neem zeker (minstens) een reserve balpen en/of potlood mee, omwille van de corona maatregelen mag je geen schrijfgerief van andere kandidaten gebruiken.
In het hele gebouw, met ingebrip van de examenlokalen, geldt een mondmaskerplicht en moeten de social distancing regels in acht genomen worden.
Een negatief COVID-attest is NIET nodig.
Op de uitnodiging die de kandidaten ontvangen van het BIPT staan de bijzondere richtlijnen hoe de kandidaat zich moet aanmelden en deelnemen aan het examen.

Bron: UBA

Bezoekersgids 2021

Onze sectie is lid van de cultuurraad, sectie Sociaal -Cultureel werk.

Een nieuwe lente hangt in de lucht. Nu en dan kunnen we genieten van de eerste warme zonnestralen en sporadisch worden de wandelschoenen reeds  geruild voor een fietstochtje.


Wees echter niet misleid, want dit is in groep voor het verenigingsleven nog niet van toepassing. Er zijn nog té veel vragen en onzekerheden en veiligheid moet nog bovenaan ons lijstje staan.
We blijven zorg dragen, niet enkel voor onszelf en voor wie we graag zien, ook voor degenen die we niet kennen en dit ook voor ons doen.
Volg nu nog stipt de richtlijnen van de overheid en eens op een keer slaat het licht op groen en kunnen we weer uitkijken naar heerlijk onbezorgd genieten.

Continue reading “Bezoekersgids 2021”
Page 1 of 2
1 2