Test van de “vosjes” voor ARDF

Op onze laatste workshop bijeenkomst van 17 nov 2023 hebben we als voorbereiding nog eens alle ARDF “vosjes” opgesteld. De meeste op dummyload maar ook één op de daartoe bijbehorende antenne.
De bedoeling was om eens een “ droge” test te doen , m.a.w. hoe moeten we dit opstellen in de praktijk en hebben we alle gerief en nog straffer , werkt alles nog wel?

ON4AUB

Een belangrijk onderdeel van het in dienst nemen is het synchroniseren van alle vossen. Bij ARDF komt beurtelings één en slechts één vosje in de lucht voor één minuut. Daarna neemt de tweede over om zo alle vosjes hun beurtrol af te werken tot we weer bij vos één zijn.
Deze sequentiële functie wordt verzorgd intern door een precieze timer en is uitgevoerd met een PIC processor. Alle vosjes worden met elkaar verbonden aan één drukknop en hiermee gesynchroniseerd.
De timers liepen nu allemaal mooi in de pas en de vossen zouden kunnen worden uitgezet.
Dit werd door Franco, ON4AUB, gedemonstreerd en alles liep perfect.

En we hadden ook opgeroepen aan de workshoppers om hun geweertje mee te brengen , wat iedereen ook heeft gedaan Het was hét moment om de gevoeligheid nog eens na te gaan . Eddy ON5JK had ook zijn zelfgebouwd toestelletje ( ook gebouwd in de workshops) mee om de afgestemde kring eens door te “ fluiten” . Met twee oppikspoeltjes werd de meting zichtbaar. Er zaten er een aantal iets of wat te hoog volgens de meting. Dat van ON4AVZ, André, zat goed maar in de ontvanger waren enkel klikken te horen en geen toontjes op het ritme van de vos.
André had wel zijn schema mee en toen heb ik het spul opengedaan . Mijn eerste indruk was dat de BFO niet zou werken , maar die werkte wel maar stond te ver weg van de ontvangstfrequentie zodat er geen hoorbare beat zou ontstaan . Na wat afregeling aan het bijbehorende spoeltje en ook aan dat van de ontvangstkring om hem in de band te trekken kwam de ontvanger tot leven . Zelfs in die mate dat andere CW stations er door kwamen . Dat was een goed teken.


Met nog een kleine demonstratie van Eddy zijn veldsterktemeter werd de leerzame avond afgesloten.

73 ON4AOL , Luc